Akademiuddannelsen i HR
Kursus

Strategisk kompetenceudvikling (akademiuddannelsen i HR)

Du lærer at afdække, igangsætte og facilitere aktiviteter, der udvikler den enkelte medarbejderes kompetencer, så de matcher den organisatoriske sammenhæng.

Fakta

Navn:
Strategisk kompetenceudvikling (akademiuddannelsen i HR)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.000 - 16.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får indsigt i konkrete metoder til læring på jobbet, men også overblik over det formelle uddannelsessystem og kendskab til kursusmarkedet. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig en helhedsforståelse af nogle af de væsentligste emner inden for kompetenceudviklende HR-arbejde.

Du beskæftiger dig med:

  • Hovedperspektiver på kompetence og læring
  • Afdækning af kompetencebehov
  • Kompetenceudviklingsaktiviteter
  • Evaluering af kompetenceudviklingsaktiviteter
  • facilitering og ledelse af processer til kompetenceudvikling

Du får kendskab til den projektstyring og -ledelse, der skal til for at planlægge og gennemføre kompetenceudviklingsprojekter. Ikke mindst lærer du at sikre og måle effekten af de projekter, du sætter i gang.

Du tilegner dig metoder til systematisk afdækning af kompetencebehov, og du får forudsætninger for at anvende metoderne i praksis.

Modulet giver dig indsigt i konkrete metoder til læring på jobbet. Du får kendskab til voksenpædagogiske begreber, og du bliver fx rustet til at stille pædagogiske, didaktiske og metodiske krav til undervisningsleverandører.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i HR, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.000 - 16.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
24. januar 2022
23. marts 2022
Strategisk kompetenceudvikling Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. februar 2022
19. maj 2022
Strategisk kompetenceudvikling Dagundervisning 2900 Hellerup
*
22. august 2022
14. oktober 2022
Strategisk kompetenceudvikling Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. august 2022
12. januar 2023
Strategisk kompetenceudvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. september 2022
15. november 2022
Strategisk kompetenceudvikling Dagundervisning 2900 Hellerup
*
20. september 2022
31. januar 2023
Strategisk kompetenceudvikling Aftenundervisning 6000 Kolding
*
19. september 2023
31. januar 2024
Strategisk kompetenceudvikling Aftenundervisning 6000 Kolding