Akademiuddannelsen i HR
Kursus

Den strategiske HR-funktion (akademiuddannelsen i HR)

På modulet arbejder du med HR-strategi og -politik, men også med din egen rolle i HR-arbejdet som chef, medarbejder eller konsulent.

Fakta

Navn:
Den strategiske HR-funktion (akademiuddannelsen i HR)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.000 - 16.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får en forståelse af HR-funktionen, og du får forudsætninger for at udføre HR-rollen i praksis. Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i HR.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig en helhedsforståelse af væsentlige emner inden for strategisk HR-arbejde. Du beskæftiger dig med:

  • HR-forståelse og HR-begrebets udvikling
  • HR- og konsulentroller
  • Egen HR-rolle og personlig udvikling
  • Strategi- og forretningsforståelse
  • HR-strategi og personalepolitik

Du får indblik i, hvordan HR aktuelt praktiseres, og du lærer at anvende teorien til at beskrive en organisations HR-praksis.

Du får også kendskab til forskellige roller i forhold til konsulentfunktionen. På den baggrund lærer du at identificere dine egne potentialer, så du kan udarbejde en personlig udviklingsplan med fokus på egen HR-rolle.

Du tilegner dig et udvalg af teorier, metoder og praktikker og får forståelse for HR-funktionens sammenhæng med virksomhedens drift. Ikke mindst lærer du at bidrage til udarbejdelsen af en HR-strategi og en personalepolitik.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i HR, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.000 - 16.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. august 2019
2. december 2019
Den strategiske HR funktion Dagundervisning 2900 Hellerup
*
2. september 2019
13. december 2019
Den strategiske HR funktion, Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
9. september 2019
31. december 2019
Den strategiske HR-funktion Aftenundervisning 5210 Odense NV
*
9. september 2019
6. januar 2020
Den strategiske HR-funktion Aftenundervisning 5210 Odense NV
*
19. september 2019
31. januar 2020
Den strategiske HR-funktion Aftenundervisning 6200 Aabenraa
*
19. september 2019
31. januar 2020
Den strategiske HR-funktion Aftenundervisning 6000 Kolding
*
19. september 2019
31. januar 2020
Den strategiske HR-funktion Aftenundervisning 7000 Fredericia
*
24. februar 2020
12. juni 2020
Den strategiske HR funktion Dagundervisning 8260 Viby J