akademiuddannelsen i beskæftigelse
Kursus

Virksomhedsservice og jobformidling (akademiuddannelsen i beskæftigelse)

Modulet giver overordnet og konkret kendskab til kommunikation og samarbejde mellem beskæftigelsesaktør og virksomhed.

Fakta

Navn:
Virksomhedskontakten i beskæftigelsesindsatsen (akademiuddannelsen i beskæftigelse)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får konkrete redskaber til at styrke samarbejdet med virksomheder om jobskabelse, rekruttering, fastholdelse og afskedigelser. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at anvende metoder til rekruttering, fastholdelse og efteruddannelse. Derudover lærer du at reflektere over, hvordan den lediges kompetencer målrettes virksomhedernes behov.

Du beskæftiger dig med:

 • Virksomhedskonsulentens koordinerende rolle og arbejdsopgaver
 • Virksomheders grundlæggende rekrutteringsbehov og -metoder
 • Opsøgende virksomhedskontakt
 • Ordinær jobformidling, vejledning, cv og jobsøgning
 • Beskæftigelseskonsulentens rolle i samarbejdet med virksomheder
 • Metoder til matchning af ledig og virksomhed
 • Virksomhedspraktik, løntilskud, mentor, jobrotation, voksenlærling mv.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i beskæftigelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse