akademiuddannelsen i beskæftigelse
Kursus

Virksomhedsservice og jobformidling (akademiuddannelsen i beskæftigelse)

Modulet giver overordnet og konkret kendskab til kommunikation og samarbejde mellem beskæftigelsesaktør og virksomhed.

Fakta

Navn:
Virksomhedskontakten i beskæftigelsesindsatsen (akademiuddannelsen i beskæftigelse)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.500 - 11.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får konkrete redskaber til at styrke samarbejdet med virksomheder om jobskabelse, rekruttering, fastholdelse og afskedigelser. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at anvende metoder til rekruttering, fastholdelse og efteruddannelse. Derudover lærer du at reflektere over, hvordan den lediges kompetencer målrettes virksomhedernes behov.

Du beskæftiger dig med:

 • Virksomhedskonsulentens koordinerende rolle og arbejdsopgaver
 • Virksomheders grundlæggende rekrutteringsbehov og -metoder
 • Opsøgende virksomhedskontakt
 • Ordinær jobformidling, vejledning, cv og jobsøgning
 • Beskæftigelseskonsulentens rolle i samarbejdet med virksomheder
 • Metoder til matchning af ledig og virksomhed
 • Virksomhedspraktik, løntilskud, mentor, jobrotation, voksenlærling mv.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i beskæftigelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 8.500 - 11.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2022
15. juni 2022
Virksomhedsservice og jobformidling Fjernundervisning 6705 Esbjerg Ø