akademiuddannelsen i beskæftigelse
Kursus

Sygefraværsindsatsen (akademiuddannelsen i beskæftigelse)

På modulet får du indblik i de særlige problemstillinger, der knytter sig til beskæftigelse og sygefravær.

Fakta

Navn:
Sygefraværsindsatsen (akademiuddannelsen i beskæftigelse)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.500 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får viden om sygdomsbegreber og forståelse for forebyggelse og rehabilitering i forhold til sygefravær. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at afklare hvilken indsats, der skal til for at den ledige kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Du beskæftiger dig med:

  • Målgrupper i sygefraværsindsatsen
  • Problemstillinger vedrørende sygdomsbegreber, forebyggelse, arbejdsfastholdelse, sundhedsfremme og rehabilitering
  • Udviklingen på sygefraværsområdet og i opfattelser af sygdom, sundhedsfremme, beskæftigelse og velfærd
  • Sygefraværsområdets organisering, professionelle aktører og samarbejdsrelationer
  • Sagsbehandling og afgørelser indenfor sygedagpengelovgivningen
  • Håndtering af kommunikation og etik i arbejdet med sygemeldte borgere, herunder samtalemetoder.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i beskæftigelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 8.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.