akademiuddannelsen i beskæftigelse
Kursus

Mentor inden for beskæftigelsesområdet (akademiuddannelsen i beskæftigelse)

Du lærer om mentorens funktion i forhold til forskellige målgrupper, og hvordan du kan bruge psykologiske, socialvidenskabelige og kommunikative metoder i arbejdet med udsatte unge eller voksne.

Fakta

Navn:
Mentor inden for beskæftigelsesområdet (akademiuddannelsen i beskæftigelse)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du opnår desuden forudsætninger for selv at kunne indgå i mentorordninger i forhold til unge og voksne. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig forståelse for, hvornår og hvordan en mentorordning i praksis kan bidrage til udsatte gruppers valg og gennemførelse af uddannelse og beskæftigelse. Du lærer at udvikle egne personlige og faglige kompetencer til at varetage rollen som mentor.

Du beskæftiger dig med:

  • Teorier om adgangsveje og deltagelsesforhold i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, herunder eksklusion og inklusion
  • Vurdering af specielle behov for støtte og valg af indsats tilpasset behovet
  • Centrale psykologiske, socialvidenskabelige og kommunikative metoder i praksis i arbejdet med udsatte unge eller voksne, der har midlertidigt behov for individuel støtte
  • Mentorordninger i praksis, herunder etik, kommunikation, roller, relationer og positioner i mentorskabet
  • Samarbejdet med netværk og andre aktører omkring den enkelte, der indgår i en mentorordning
  • Udvikling af egne personlige og faglige kompetencer til varetagelse af rollen som mentor.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i beskæftigelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse