akademiuddannelsen i beskæftigelse
Kursus

Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen (akademiuddannelsen i beskæftigelse)

På kurset lærer du at afholde samtaler borgere om deres beskæftigelsessituation, og hvordan du i samarbejde med den enkelte borger udarbejder en handlingsplan.

Fakta

Navn:
Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen (akademiuddannelsen i beskæftigelse)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du vil få teoretisk og praktisk viden om den professionelle samtale og vejledningsmetoder.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig viden om og indsigt i centrale kommunikationsteorier og metoder samt forskellige vejledningsmetoder.

Du vil lære at anvende din viden om professionelle samtaler til at arbejde målrettet og systematisk med borgeren.

Du beskæftiger dig med:

  • Den professionelle samtale og dens organisatoriske rammer
  • Kommunikationsteori, relationsteori og konfliktteori
  • Metoder og teknikker i beskæftigelsesorienteret vejledning og jobsamtaler, herunder borgerens ledigheds- eller sygefraværsforløb, myndighedsrollen etc.
  • Kommunikation med forskellige målgrupper af ledige
  • Kommunikation og samarbejde imellem professionelle – skriftlig og mundtlig, etik i samarbejdet på tværs af fag og sektorer

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i beskæftigelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse