akademiuddannelsen i beskæftigelse
Kursus

Interkulturelle perspektiver i beskæftigelsesindsatsen (akademiuddannelsen i beskæftigelse)

Modulet giver dig praktisk, metodisk og teoretisk viden om interkulturelle perspektiver i forhold til beskæftigelsesindsatsen og arbejdsmarkedet.

Fakta

Navn:
Interkulturelle perspektiver i beskæftigelsesindsatsen (akademiuddannelsen i beskæftigelse)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer bl.a. om dansk arbejdspladskultur og uddannelseskultur. Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i beskæftigelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet lærer du om din egen rolle i det det interkulturelle arbejde. Du beskæftiger dig med:

 • Teoretiske perspektiver på kultur, identitet, herunder det komplekse kulturbegreb
 • Etniske minoriteter i Danmark: Migrationsmønstre, levevilkår, diskrimination, polarisering og udviklingen i integration
 • Udfordringer, muligheder og udvikling i integrationen af etniske minoritetsborgere på arbejdsmarkedet og i uddannelsesfeltet
 • Udfordringer i interkulturelt beskæftigelsesarbejde, herunder sproglige udfordringer og arbejde med tolk
 • Teorier om interkulturel kommunikation og kulturel intelligens
 • Metoder til at arbejde med egne holdningers indflydelse på iagttagelser og refleksioner, kulturelle fortolkninger og misforståelser i interkulturel kommunikation
 • Sociokulturel kompetencetræning.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i beskæftigelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse