Artikel

Forløb: Uddannelsesparathed i 8. klasse - Min skoleindsats

Vejledningsforløb om uddannelsesparathed, som inddrager cases og værktøjet Min skoleindsats.

Målgruppe: 8. klasse

Vejledningsforløb: Forløbet handler om uddannelsesparathed og de forudsætninger, eleven i 8. klasse vurderes på. Man kan med fordel arbejde med forløbet om styrker og uddannelsesvalg forinden, da styrkebegrebet også benyttes i dette forløb.

Der er tre elementer, du som vejleder kan vælge at plukke fra. Dette er et forslag til, hvordan forløbet kan se ud i den kollektive vejledning:

1. Eleverne læser artiklen Uddannelsesparat. Her præsenteres de for baggrunden for uddannelsesparathedsvurderingen og de kriterier, de vurderes på. 

2. Alle arbejder med cases i grupper: Der er fire cases at arbejde med: Cases. Eleverne skal på baggrund af en kort beskrivelse vurdere, om case-personen er uddannelsesparat i forhold til to givne parathedsforudsætninger. Eleverne kan også bruge dette handout under arbejdet: De seks styrkeområder

3. Alle arbejder individuelt med værktøjet Min skoleindsats. I værktøjet bliver eleverne præsenteret for de seks styrkeområder. Herefter fører værktøjet over i de 8 uddannelsesparathedskriterier, og eleverne skal give eksempler på, hvordan de mestrer dem. De bliver også bedt om at vurdere, hvad de gerne vil arbejde på at blive bedre til. Endelig kobles styrkerne til deres valgte arbejdsområder, og de skal anføre, hvordan de vil arbejde med de udvalgte kriterier ved at sætte deres styrker i spil.

Tidsforbrug: 2 lektioner

Forberedelse og materialer: Eleverne skal have individuel adgang til nettet, og de skal bruge UNI-login. De fire cases skal printes.

Links:
1. Artiklen Uddannelsesparat

2. Cases

3. Handout: De seks styrkeområder

5. Værktøjet Min skoleindsats fra Mit UG