Artikel

Mit UG - Min skoleindsats

Eleverne arbejder med uddannelsesparathed med fokus på personlige og sociale forudsætninger ved hjælp af værktøjet Min skoleindsats.

I værktøjet Min skoleindsats på Mit UG præsenteres eleverne for de otte uddannelsesparathedskriterier med fokus på personlige og sociale forudsætninger. Eleverne arbejder med begreberne og vælger ét kriterium ud ad gangen, som han eller hun ønsker forbedret.

Målgruppe: 7., 8. og 9. klasse

Kompetenceområder: Personlige valg

Undervisningsforløb: Eleverne præsenteres for dette afklaringstræ:

            

Eleven tager udgangspunkt i, hvordan han eller hun har planlagt at øve sig i et af uddannelsesparathedskriterierne og vurderer sin situation jf. afklaringstræet:

  • Jeg kan helt sikkert, og jeg vil helt sikkert - fokus på handleperspektiv; hvad skal der konkret ske? Hvornår er du færdig med opgaven?
  • Jeg kan helt sikkert, og jeg vil måske - fokus på motivation: Hvad skal der til, for at du får lyst til at ville? Hvordan kan det hjælpe dig at gennemføre?
  • Jeg kan måske, og jeg vil helt sikkert- fokus på evne: Hvad skal der til før du til, før du tror, at du kan? Har du før oplevet, at du kunne mere, end du troede?
  • Jeg kan måske, og jeg vil måske -fokus på evne og motivation: Hvad skal der til, for at du får lyst til at ville? Hvordan kan det hjælpe dig at gennemføre? Hvad skal der til før du til, før du tror, at du kan?

Eleverne samarbejder to og to. Hver elev fortæller til egen mobil, hvor de har placeres sig i forståelsestræet i forhold til det valgte uddannelsesparathedskriterium og hvorfor. Optagelsen lægges på padlet.com. Eleven monitorerer fremskridtene på padlet.com (nye videoer eller skriftlige kommentarer) og vælger løbende nyt uddannelsesparathedskriterium på Min skoleindsats.

Tidsforbrug: Hjemmearbejde + 2 lektioner

Forberedelse og materialer: Adgang til nettet, mobil eller tablet. Print afklaringstræ og spørgsmål.

Link: Padlet
Padlet gør det muligt for alle elever i en klasse, uanset om de sidder med en smartphone, en tablet eller en computer, at skrive på en fælles væg på klassens smartboard.

 

Uddannelsesparathed med fokus på personlige og sociale forudsætninger

Motivation for uddannelse og lyst til læring; selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger; ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne; mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær; valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet; samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet; respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker; og tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.