Elever i erhvervsuddannelse
Artikel

Elever i erhvervsuddannelse og EUX

Spørgeskema til EUD-elever

Spørgeskema til EUX-elever (grundforløb)

Arbejdsark til EUX-elever (grundforløb)

Spørgeskema til EUX-elever (hovedforløb)

Arbejdsark til EUX-elever: Job og beskæftigelse (hovedforløb)

Vil du gerne vide mere om dine muligheder for videreuddannelse efter afsluttet erhvervsuddannelse? Her på siden kan du se, hvor du kan søge information og vejledning:

En hel videregående uddannelse

Her kan du læse om dine muligheder for at tage en hel videregående uddannelse efter din erhvervsuddannelse påbegyndt før 1. august 2015:

Videre som faglært

www.bygovenpaa.dk

Uddannelse på deltid - Åben uddannelse

Når du har gennemført en erhvervsuddannelse, har du også mange muligheder for at efter- og videreuddanne dig gennem åben uddannelse. Åben uddannelse foregår som regel på deltid, og det er muligt at arbejde sideløbende med, at du læser. Der er deltagerbetaling på åben uddannelse. Du kan læse mere om de mange muligheder ved at gå ind på www.ug.dk under Voksen- og efteruddannelser.

Økonomi

Går du på en åben uddannelse, kan du søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis du opfylder visse betingelser. Læs mere her: www.svu.dk

Går du på en hel videregående uddannelse, kan du søge SU. Læs mere her: www.su.dk. Her kan du se, hvor meget du må tjene ved siden af SU'en.

Tag til Åbent Hus på en uddannelse

Det er en god idé at besøge et uddannelsessted, man overvejer at søge ind på og på den måde få en fornemmelse af, om det er et sted, man har lyst til at gå. De fleste videregående uddannelser holder åbent hus mindst én gang om året. På www.ug.dk kan du finde arrangementer under de enkelte uddannelser.

VEU - Voksen- og Efteruddannelse

Er du ufaglært eller faglært? Søger du vejledning om almene og erhvervsrettede kurser, f.eks. AMU-kurser eller kurser på VUC? Så kontakt VEU-centrene i Sydjylland:
VEU-center Syd på www.veucentersyd.dk
VEU-center Trekantområdet på www.veu-centertrekantomraadet.dk
VEU-center Vest på www.veucentervest.dk

Studievalg Sydjylland

Dyrehavevej 116
6000 Kolding
sydjylland@studievalg.dk
Tlf. 72 66 55 80

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-14


Book tid til vejledning 

Find din vejleder

Find os på facebook

In English