Elever i en gymnasieklasse
Artikel

Vejledning på STX, HHX, HTX, HF og VUC

Studievalg Østjyllands vejledning på de gymnasiale uddannelser i Østjylland består af kollektive oplæg, vejledning i grupper og individuelle træffetider, som tilsammen sigter mod at hjælpe eleverne med deres parathed og afklaring i forhold til at kunne træffe et reflekteret valg af videregående uddannelse. Derudover er Studievalg Østjylland også formidlere af diverse andre vejledningsaktiviteter og -arrangementer.

På studievalg.dk/book kan du som elev på en gymnasial uddannelse se årsplanen for de forskellige vejledningsaktiviteter på din skole. Det er også her, du kan booke tid til individuel- eller gruppevejledning.

Studievalg Østjyllands vejledning på de gymnasiale uddannelser i Østjylland består blandt andet af kollektive oplæg fordelt på de forskellige årgange.

Placering af arrangementerne sker efter aftalt med hver enkelt gymnasium, og kan derfor være forskellige.  

1. årsoplæg: Introduktion til Studievalg Østjylland

Elever på 1. årgang får i efteråret et oplæg, som enten foregår i elevernes almindelige undervisningstid, fx i forbindelse med valgfagsorientering, eller som en del af skolens forældrearrangement. Oplægget vil typisk introducere til følgende emner:

 • Studievalg Østjyllands forskellige vejledningsaktiviteter
 • Valgprocessen og det reflekterede valg
 • Uddannelsessystemets forskellige niveauer i form af opbygning og sammenhænge samt specifikke adgangskrav, valg af gymnasietype, studieretning og valgfag
 • Uddannelsesguiden og andre relevante vejledningsværktøjer
 • Studievalg Østjyllands hjemmeside, hvor man kan læse om det samlede udbud af vejledningsaktiviteter på de forskellige skoler og booke tid til gruppevis og individuel vejledning

Til oplægget oprettes alle elever desuden som brugere på både mailliste og de introduceres til Studievalg Østjyllands side på facebook.

Første 3. års/2.hf oplæg: Studievalgdag

Studievalgdag er et vejledningsarrangement for afgangselever på de gymnasiale uddannelser i Østjylland. Arrangementet består bl.a. af et fælles oplæg for alle elever, som handler om hvordan man vælger uddannelse. 

Derefter skal eleverne vælge mellem én af tre workshops.

Viden er for elever, der savner mere indblik i, hvordan de kan få mere viden om forskellige uddannelser og karrieremuligheder.

Selvindsigt er for elever, der er i tvivl og har brug for ideer og redskaber til, hvordan de kan arbejde med at blive mere afklaret omkring, hvem de er i forhold til deres uddannelsesvalg efter gymnasiet.

Handling er for de elever, som er meget afklaret om, hvad de skal efter gymnasiet. Workshoppen handler om, hvordan man søger ind på en videregående uddannelse – og hvad de kan gøre, hvis de ikke kommer ind.

Eleverne får et hæfte med alle de øvelser, der bliver arbejdet med i de tre workshop.

 

Beskrivelse af de 3 workshops

Viden:

Formålet med denne workshop er at give rum til, at eleverne arbejde med dem selv og deres valg af uddannelse. De vil undervejs skulle forholde sig til, hvad der er vigtigt for mig i dit valg af uddannelse - uden at de nødvendigvis kan sætte ord på, hvilke konkrete uddannelser, de overvejer at søge ind på. Omdrejningspunktet er dels informationssøgning og refleksionsøvelser over, hvad der betyder noget for den enkelte i forhold til at vælge uddannelse.

Selvindsigt:

Formålet med denne workshop er, at eleven som deltager bliver klogere på sig selv i forhold til uddannelsesvalget. Undervejs skal eleverne dele deres tanker og refleksioner med de andre workshopdeltagere. Når workshoppen er slut, vil eleverne som udgangspunkt kunne formulere en plan eller et ”næste træk” i forhold til valg af videregående uddannelse.

Handling:

Formålet med denne workshop er, at omsætter egne refleksioner og viden om det videregående uddannelsessystem til konkret handling. Eleverne vil undervejs få konkrete informationer om ansøgning og optagelse på de videregående uddannelser. Herunder information om kvote 1 og kvote 2, standby-regler, ansøgningsfrister, specifikke adgangskrav, adgangskvotienter, svartidspunkter, optagelse.dk m.m. Eleverne kommer også til at arbejde med en plan B og C, samt hvad et evt. sabbatår kan bruges til. 

 

Første 3. års/2.hf oplæg: Dit Studievalg

I begyndelsen af elevernes sidste år, får de et oplæg, hvor de introduceres til, hvordan de i løbet af deres afsluttende år på den gymnasiale uddannelse kan arbejde hen imod at blive i stand til at træffe et reflekteret valg i forhold til videregående uddannelse. I dette oplæg er der særligt fokus på de forskellige faser i valgprocessen; viden – selvindsigt – handling Link til valgproces

VIDEN
Uddannelsessystemets opbygning og niveauer uddybes med aktiv inddragelse af elevernes erfaringer fra deres deltagelse i Studie- og Karrieredag, som kan eksemplificere forskellene mellem erhvervsakademi-, professionsbachelor- og universitetsuddannelserne. På baggrund af disse erfaringer arbejdes der med typiske sammenhænge mellem uddannelse og erhverv.

SELVINDSIGT
Der er fokus på at gøre eleverne mere fortrolige med inspirationsværktøjerne på ug.dk, såsom f.eks. Studievælgeren. Igennem en afklaringsøvelse indeholdende forskellige spørgsmål får eleverne desuden et indblik i graden af deres egen valgparathed. Disse besvarelser bruges af Studievalg Østjylland til at kunne invitere udvalgte elever, der viser sig at have et udvidet behov for vejledning, til individuel- eller gruppevejledning.

HANDLING
Eleverne introduceres til tilmelding og deltagelse i de handlingsorienterede vejledningstilbud, som de møder i løbet af deres sidste år, i form af Studiepraktik og Udays/Åbent hus.

 

Andet 3. Års/2.hf oplæg: Vejen til videregående uddannelse

Elever på 3. årgang får inden den 15. marts et oplæg, der fokuserer på, hvordan de søger ind på en videregående uddannelse.

Der vil derfor blive informeret om forskellige begreber i relation til ansøgning og optagelse, herunder:

 • Adgangskrav
 • Adgangskvotienter
 • Kvote 1 og kvote 2
 • Standby
 • Gymnasial suppleringskursus
 • Optagelse.dk

 

Andre vejledningstilbud

Gruppevejledning

Hvert år tilbydes der to gruppevejledninger (også kaldet workshops) pr. skole og begge er åbne for elever på alle årgange. Der er typisk fokus på én af de tre faser i valgprocessen og tager oftest udgangspunkt i en konkret problemstilling. Ex: Uddannelse i udlandet Viden), Er du i tvivl? (Selvindsigt) eller Søg optagelse (Handling). Fælles for alle typer er, at der arbejdes i grupper, hvor Studievalgvejlederen ofte indgår som den faciliterende part.

Træffetider

Der tilbydes årligt syv træffetider på hver skole, og til hver træffetid er der typisk plads til mellem 4 og 12 samtaler af 15 minutters varighed. Træffetiderne er et tilbud til alle elever på alle årgange og bookes af den enkelte elev på forhånd via studievalg.dk/book.

Eleverne har desuden til enhver tid mulighed for individuel vejledning hos Studievalg Østjylland via mail eller telefon. Det er også muligt at få en individuel samtale i vejledningscenteret i Aarhus, hvilket ligeledes kræver en forudgående booking. Du kan læse mere under punktet ’vejledning i centeret’.

studievalg.dk/book kan du som elev på en gymnasial uddannelse desuden få et overblik over Studievalgs aktiviteter på de enkelte skoler. Du kan også se, hvornår der igen er træffetid på din skole, og hvordan du ellers kan komme i kontakt med din Studievalgvejleder.

Studiepraktik

Studiepraktik er et tilbud til alle elever på sidste årgang på de gymnasiale uddannelser. Hvis du er i tvivl om, hvad eller hvor du gerne vil studere, kan det være en god idé at tage i Studiepraktik. Du har her mulighed for at afprøve og opleve, hvordan det er at studere på en videregående uddannelse, hvilket kan hjælpe dig i dit studievalg. Studiepraktik afvikles hvert år fra onsdag til fredag i uge 43.

Udays og åbent hus

Alle elever på en gymnasial uddannelse har mulighed for at deltage i Åbent hus-arrangementer på forskellige uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. I Aarhus hedder arrangementet Udays og i resten af landet kaldes det Åbent hus. Du har her mulighed for at få et kendskab til og en fornemmelse for de enkelte videregående uddannelsers indhold, arbejdsformer og sociale miljø, som kan være svært at læse sig til.

Studievalg Danmark

Center Østjylland

Trøjborgvej 82, bygn. 1910
8000 Århus C
Telefon: 33 33 20 00
E-mail: oestjylland@studievalg.dk 
EAN-nr. 5798009882950
CVR: 39440636

 

Telefontid

Man. - tor. kl. 9.00-12.00 og 12.30-15.30
 

Åbningstider i Aarhus                Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus

Tirsdag                                    10.00-16.00
Torsdag                                   12.00-18.00

 

Book en tid til samtale

Find en medarbejder

In English

 

Studievalgdag