Vision Studievalg Østjylland
Artikel

Studievalg Østjyllands vision og strategi

Her kan du læse om, hvordan Studievalg arbejder med strategi og indsatsområder i forhold til vejledning.

Studievalg Østjyllands vision

Alle unge tager et reflekteret valg i forhold til videregående uddannelse.

Alle unge:

 • Alle med eller på en ungdomsuddannelse (både gymnasial og erhvervsuddannelse).

Reflekteret valg

 • Vejledningen har fokus på valgprocessen og ikke på det specifikke uddannelsesvalg.

Strategi

Hvad gør vi?

Studievalg Østjylland vejleder i overgangen til videregående uddannelse med fokus på den vejledtes valgproces.

Overgangen

 • En uafklaret situation, der ligger i skiftet mellem ungdomsuddannelse til videregående uddannelse.

Den vejledte

 • Elev/kursist på en ungdomsuddannelse, der deltager i et oplæg (obligatorisk)
 • Vejledningssøgende – opsøger selv workshops, træffetid og vejledning i centret.

Fokus på den vejledte

 • Vi tager udgangspunkt i vejledtes dagsorden, herunder dennes primære behov, livsvilkår, ønsker for fremtiden.
 • Vi møder den vejledte med åbenhed, nysgerrighed og konstruktiv samtale med afsæt i vores vejledningsfaglighed.
 • Vi støtter den vejledte i overgangen

Valgproces

 • Viden – selvindsigt – handling
 • Vejlederen afdækker, hvor den vejledte er i sin valgproces og tager udgangspunkt heri.

Studievalg Østjylland udvikler og deler viden på det vejledningsfaglige område igennem praksis og teori, både internt og eksternt.

Udvikler

 • Medarbejderne udvikler sig løbende gennem uddannelse og kurser.
 • Al vejledning og materiale udfærdiges på baggrund af kritisk reflekteret anvendelse af relevant teori.

Deler

 • Vi synliggør og udveksler viden blandt medarbejdere bl.a. via faglige fredage, supertavlen, t-drev, erfamøder og kollegial åbenhed.

Praksis og teori

 • Vi har en kritisk tilgang til teori gennem vores praktiske viden og omvendt.

Hvorfor gør vi det?

Vejledning kan hjælpe den enkelte til at navigere i overgangens kompleksitet ved at tilbyde den enkelte metoder til at træffe oplyste, reflekterede og realistiske valg, som den enkelte har ejerskab til.

Hjælpe

 • Vejledning er en relation, som fordrer en der vil hjælpe og en der aktivt vil tage imod hjælpen. Vejledning giver ikke et endegyldigt svar.

Den enkelte

 • En elev/kursist, der deltager i et kollektivt oplæg, eller en vejledningssøgende, der deltager i individuel eller gruppevis vejledning.

Navigere

 • Det er den enkelte selv, der skal kunne finde vej i overgangsprocessen (empowerment)

Kompleksitet

 • Et hyper- eller senmoderne samfund som det danske er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet og en deraf følgende nødvendighed af at kunne træffe kvalificerede valg. Det gælder ikke mindst for overgangen til videregående uddannelse, som kræver evnen til at håndtere både uddannelsessystemets kompleksitet, arbejdsmarkedets kompleksitet og valgprocessens kompleksitet.

Metoder

 • Konkrete redskaber, øvelser, overvejelser, o.lign. som den enkelte kan arbejde aktivt med.
 • Dialogen mellem vejleder og vejledningssøgende i den individuelle samtale, gruppedynamikken i gruppevejledningen og det generelle perspektiv i den kollektive vejledning.

Oplyste

 • Den vejledningssøgende skal have saglig og ajourført viden om uddannelse og arbejdsmarked.

Reflekterede

 • Den vejledningssøgende har opnået selvindsigt i interesser, evner og personlige forudsætninger og kan forholde disse til sin viden om uddannelse og job.

Realistiske

 • Den vejledningssøgende er i stand til at foretage et gennemførligt valg af uddannelse.

Ejerskab

 • Den vejledningssøgende kan stå inde for sit valg og kender rationalet bag.

 

Videndeling er et fundament for at kunne yde den bedst mulige professionelle og institutionsuafhængige vejledning.

Videndeling

 • Vi synliggør og udveksler viden blandt medarbejderne og samarbejdspartnere og forholder os professionelt til denne.

Indsatsområder

 • Udvikling af vores kollektive vejledning på de gymnasiale uddannelser
 • Udvikling af vores vejledning og samarbejde med erhvervsuddannelserne
 • Målrettet indsats for unge med udvidet behov for vejledning

Studievalg Danmark

Center Østjylland

Trøjborgvej 82, bygn. 1910
8000 Århus C
Telefon: 33 33 20 00
E-mail: oestjylland@studievalg.dk 
EAN-nr. 5798009882950
CVR: 39440636

 

Telefontid

Man. - tor. kl. 9.00-12.00 og 12.30-15.30
 

Åbningstider i Aarhus                Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus

Tirsdag                                    10.00-16.00
Torsdag                                   12.00-18.00

 

Book en tid til samtale

Find en medarbejder

In English