Artikel

Studieskift – videre til en ny uddannelse?

Der er ofte mange overvejelser forbundet med et studieskift og mange individuelle begrundelser, der ligger til grund. For nogen ligger skiftet tidligt i en uddannelse, for andre sent. I Studievalg vil vi gerne bidrage til at hjælpe dig videre.
Studieskift

Fredag d. 8. november 2019, kl. 9.00 - 12.00 afholder Studievalg en workshop om studieskift på Dokk1, lokale M1 i Aarhus. Workshoppen er målrettet dig, som er ophørt på en videregående uddannelse og er uafklaret i forhold til valg af ny uddannelse. Af typiske årsager til studieskift kan nævnes boligforhold og økonomi, oplevelse af studiemiljøet, efterfølgende beskæftigelsessituation og forsinkelse i studiet.

Formålet med workshoppen er at sætte fokus på studieskiftet. Gennem inddragelse af de fremmødte deltageres erfaringer kvalificeres det nye uddannelsesvalg. Deltagernes bevidsthed om, hvad der ligger til grund for deres valg af uddannelse og karriere udvides og udfordres via vekslende arbejde med refleksive og vidensbaserede øvelser og vejlederoplæg. Workshoppen sigter på at give deltagerne indsigt i egne værdier og valgparametre, og at gøre den enkelte bevidst om mulige valgstrategier. Deltagerne får desuden redskaber til at undersøge muligheder nu og i fremtiden.

Er du interesseret i at deltage i en workshop om studieskift, skal du tilmelde dig via vores bookingside på: www.studievalg.dk/book.