Studieretningsvalg
Artikel

Studieretning, valgfag og videregående uddannelse

Det er vigtigt at overveje dit valg af studieretning grundigt, fordi nogle uddannelser kræver, at du har gennemført bestemte fag på niveauer for overhovedet at kunne søge ind. Kun nogle uddannelser har specifikke krav - mange har ingen specifikke krav.

Om Adgangskrav til videregående uddannelser

Plan for valg af studieretning

For kunne blive optaget på en videregående uddannelse, skal man opfylde uddannelsens adgangskrav. Gør man ikke det, kommer man ikke i betragtning til optagelse, hvis man søger ind. På ug.dk kan du se, hvilke adgangskrav din drømmeuddannelse har. Du kan også se  hvilke uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til ved at bruge det digitale værktøj ”Adgangskortet”.

De fleste videregående uddannelser kræver en gymnasial uddannelse, samt at man også opfylder visse specifikke adgangskrav, som kan være visse fag på bestemte niveauer eller krav om visse fag med minimumskarakterer.

Generelle adgangskrav

  • En gymnasial eksamen

Specifikke krav

  • Bestemte fag på bestemte niveauer(A, B eler C)

 

Eksempler på specifikke adgangskrav

Naturvidenskab eller ingeniør (fx laborant, nanoteknologi, civilingeniør):

Altid: Dansk A og engelsk B

Typisk: Matematik, fysik og kemi

 

Sundhedsvidenskab (fx medicin, tandlæge, kiropraktor):

Altid: Dansk A, engelsk B, matematik A, fysik B og kemi B

 

Humanistiske fag (fx sprog, kommunikation, historie):

Altid: Dansk A, engelsk B, historie eller samtidshistorie B, 2.fremmed-sprog på B eller A niveau.

Desuden: A-niveau i centrale fag

 

Samfundsvidenskab eller erhvervsøkonomi (fx psykologi, økonomi, HA, statskundskab, finansøkonom)

Altid: Dansk A, engelsk B, historie eller samfundsfag B.

Typisk: Matematik eller 2.fremmedsprog

 

Eksempler på uddannelser uden specifikke adgangskrav

  • Sygeplejerske
  • Socialrådgiver
  • Pædagog
  • Offentlig administration

Du kan altid finde adgangskravene i uddannelsesartiklen på ug.dk

Hvilken studieretning skal jeg så vælge?

Studieretningsvalg

Du skal først og fremmenst vælge studieretning ud fra det, du har lyst til og dine evner. Men det er en god ide at skele til adgangskravene på dine ønskeuddannelser

Husk, at det eksamensresultat, du opnår på din gymnasiale uddannelse, IKKE kan ændres. Det er det, du bliver vurderet på, når du skal søge ind på en videregående uddannelse i fremtiden! Alle videregående uddannelser har et vist antal pladser. Er der flere ansøgere til en uddannelse, end der er pladser, bliver der adgangsbegrænsning og der opstår en adgangskvotient. En adgangskvotient er et tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de kvote 1-ansøgere, som kom ind på en given uddannelse ved den seneste optagelse. 

Man skal altså ikke forveksle en adgangskvotient med et adgangskrav. Der er mange, der tror, at adgangskvotienten er et adgangskrav. Altså at man skal have bestemt gennemsnit for at kunne søge ind på en bestemt videregående uddannelse. 

Hvis du ikke har de fag, der skal til for at opfylde de specifikke adgangskrav, så kan du supplere din gymnasiale eksamen med ekstra fag eller højere niveauer. Dette gøres via Gymnasiale Supplerings Kurser (GSK)

Alt i alt skal du vælge en studieretning, du finder spændende og som giver dig mulighed for at søge ind på den slags videregående uddannelse, du gerne vil i fremtiden!

Har du konkrete spørgsmål til indholdet af studieretningerne på dit gymnasium, kan du tage en snak med vejlederne på dit gymnasium. Hvis du har spørgsmål til dine uddannelsesmuligheder efter gymnasiet, kan du tage en snak med den studievalgvejleder, der er tilknyttet dit gymnasium eller sende en mail på oestjylland@studievalg.dk

 

 

 

Book tid til samtale

Se hvornår din vejleder er på skolen og book en tid til samtale

Book tid til samtale

Tilmeld mailservice

Modtag mails fra Studievalg Østjylland

Tilmeld dig mailservice

Arbejdsark IB