VidenSelvindsigtHandling-17

Hvordan vælger du uddannelse?

Her finder du en række artikler og redskaber, der kan hjælpe dig til at arbejde med dit uddannelsesvalg.