VidenSelvindsigtHandling-17

Hvordan vælger du uddannelse?

Studievalgvalg Østjyllands vejledningsaktiviteter sigter mod at understøtte unge og voksnes udforskning og kortlægning af deres valgproces i relation til videregående uddannelse under overskrifterne viden – selvindsigt – handling.

Studievalg Østjylland har udviklet dette værktøj, som understøtter alle vores vejlendingsaktiviteter og som derfor også inddrages i den individuelle vejledning i centeret. Værktøjet fokuserer på valgprocessen og lader den vejledningssøgende i dialog med vejlederen udforske og kortlægge sin egen valgproces under overskrifterne viden – selvindsigt – handling

Her finder du en række artikler og redskaber, der kan hjælpe dig til at arbejde med dit uddannelsesvalg.

Studievalg Østjylland

Trøjborgvej 82, bygn. 1910
8000 Århus C
Telefon: 87 15 07 90
E-mail: oestjylland@studievalg.dk 
EAN-nr. 5798009882950
CVR: 39440636

 

Åbningstid på DOKK1:

Tirsdag                                    10.00-16.00
Torsdag                                   12.00-18.00

Telefontid:
Tirsdag                                    10.00-16.00
Torsdag                                   12.00-16.00

Book en tid til samtale

Find en medarbejder

In English