Kvinde vælger imellem to æbler
Artikel

Overvejelser til dit studievalg

Dine faglige interesser er vigtige for dit studievalg - ja! Men her får du inspiration til at kigger på en række mere praktiske forhold, der også har betydning for valget.

Uddannelsens beliggenhed

Flyttekasser i lejlighed

Nogle videregående uddannelser findes kun ét sted i landet (fx dyrlæge), mens andre er spredt ud over hele landet (fx folkeskolelærer).

Hvor stor en rolle spiller uddannelsens beliggenhed for dig?

Hvad gør du, hvis din foretrukne uddannelse kun findes i København? Eller Esbjerg?

Flytter du efter den, eller udelukker du på forhånd uddannelser, der ikke ligger i dit nærområde og omegn?

Er du indstillet på at pendle til en uddannelse?

Har det betydning om det er let at komme "hjem" på besøg, hvis du vælger at flytte til en ny studieby?

Er det bedst for dig at komme væk fra dit gamle område, så du på alle områder starter på noget nyt?

Det sociale miljø

Studiemiljø på videregående uddannelse

Nogle uddannelser er meget store og optager flere hundrede studerende om året (fx jura), mens andre er små og kun optager få studerende (fx japansk).

Uddannelsens størrelse betyder selvfølgelig noget for, hvordan det er at gå på uddannelsen.

Det betyder også noget, om uddannelsesstedet arrangerer intro-forløb, organiserer læsegrupper og om der er tradition for, at de studerende laver en masse ting sammen uden for studiet fx. fester, fredagscafé eller filmklub.

Hvor meget betyder det sociale miljø for dit uddannelsesvalg?

Hvordan skal din dag være som studerende?

Det, uddannelsen handler om

Ung mand med hævet øjnbryn og bøger i fanven

Selvfølgelig er det sjovest at være på en uddannelse, hvor indholdet er interessant og spændende.

Men hvor afgørende er det egentligt, når det kommer til stykket?

Hvad hvis den uddannelse, du "brænder for" rent fagligt, har dårlige beskæftigelsesudsigter, eller hvis dine forældre synes, det er den forkerte uddannelse for dig?

Hvor vigtigt er det for dig, at du brænder for det, uddannelsen handler om?

Uddannelsens fokus på gruppearbejde

Enspænder eller teamplayer?

På nogle uddannelser er gruppearbejde en meget omfattende og integreret del af studiet.

På andre uddannelser eksisterer gruppearbejde nærmest ikke.

På disse uddannelser er der kun én, der bestemmer, og kun én, du skal stå til ansvar over for. Dig selv!

Er du lidt af en enspændertype, der bedst kan lide at gøre tingene på din egen måde, eller er du mere til teamwork og fælles ansvar?

Høj løn efter gennemført uddannelse

Pengeseddel holdes frem

Din løn kan afhænge af, hvilken uddannelse du har.

Vi ved, at der er nogle uddannelser, der traditionelt fører frem til jobs med lavere løn, fx pædagoguddannelsen, mens andre uddannelser fører til jobs i højtlønsområdet, fx forsikringsmatematik.

Synes du, at lønnen er et vigtigt parameter at vælge uddannelse efter?

Vil du tage en uddannelse, alene fordi den giver mulighed for en høj løn?

Vil du vælge en uddannelse, selvom den ikke nødvendigvis giver en høj løn?

Kønsfordelingen på uddannelsen

Mænd og kvinder på en vægtskål

Alle uddannelser er åbne for begge køn.

I virkelighedens verden er der nogle fag, der er domineret af piger, fx jordemoder, andre fag af drenge, fx politibetjent.

Kønsfordelingen kan have betydning for det sociale miljø på uddannelsen og for arbejdsmiljøet i erhvervet.

Hvor vigtig synes du, at kønsfordelingen er for dit uddannelsesvalg?

Vil du bruge tid på at undersøge det, inden du vælger uddannelse?

Vil du vælge en bestemt uddannelse fra eller til, fordi den er domineret af ét køn?

Uddannelsens længde

Timeglas

De videregående uddannelser har forskellig længde.

Erhvervsakademiuddannelserne (som fx finansøkonom) tager to år; professionsbacheloruddannelserne (som fx pædagog) tager tre et halvt til fire år, mens universitetsuddannelserne (som fx historie) tager fem år i alt. Først tre år på bacheloruddannelsen og derefter to år på kandidatuddannelsen.

Hvor vigtig er uddannelsens længde for dig?

Vil du fx fravælge en ønsket uddannelse, hvis du finder ud af, at den tager 2 år mere, end du troede?

Bruges teorien i praksis?

mand ved gennemsigtig tavle skriver

Alle videregående uddannelser er teoretiske.

Der er dog forskel på, hvor meget man skal læse, og i hvor stor grad den teoretiske viden anvendes i praksis.

På journalist- og sygeplejerskeuddannelserne, eksempelvis, skal de studerende bruge den teoretiske viden i praktiske sammenhænge fx i form af længerevarende praktikophold.

På hovedparten af universitetsuddannelserne fylder det praktiske element meget mindre.

Hvilken arbejdsform er vigtig for dig?

Er det vigtigt, at du kan prøve dig selv af i praksis undervejs i studiet, eller er det vigtigst at fordybe dig så meget som muligt teoretisk?

Til udlandet, i praktik og fag andre steder

kvinde sidder på kuffert på vejen

Der kan være stor forskel på, hvor gode muligheder du har for fx udlandsophold og praktikophold på de forskellige uddannelser.

Der kan også være stor forskel på, om du har mulighed for at kombinere din uddannelse med fag på andre uddannelsesinstitutioner.

Er det elementer, der spiller nogen rolle i dit uddannelsesvalg, eller er det ikke værd at bruge tid på at undersøge?

 

Uddannelsens jobudsigter

Ung mand ser ud over udsigt blåt hav

Udsigten til at få job efter endt uddannelse afhænger af efterspørgslen på uddannelsen.

Ud fra forskellige prognoser kan man forudse, at nogle uddannelser med stor sikkerhed vil føre til job, fx ingeniør, mens andre har risiko for arbejdsløshed, fx skuespiller.

Hvilken betydning har det for dig, at den uddannelse, du tager, er efterspurgt på arbejdsmarkedet, når du er færdig?

Er det noget, du tillægger betydning og vil undersøge, eller synes du, at det er mindre væsentligt?

Hvordan kommer jeg videre herfra?

Plan A og plan B

De valgparametre, du nu har kigget på, kan du med fordel tænke med i din valgproces.

Men det er også spørgsmål, du kan stille uddannelserne og på den måde undersøge, om de uddannelser du går og tænker på, matcher de forventninger du har og de parametre, som er vigtige for dig.

Brug spørgsmålene og dine egne svar til at gå ud og besøge studievejledere og studerende på de forskellige uddannelser. Konfrontér dem med dine holdninger og overvejelser til disse valgparametre.

På den måde får du det bedste indtryk af, om uddannelsen er noget for dig.

Du kan også bruge dem som spørgeguide til vejledningsarrangementer som Studiepraktik, åbent hus/U-days på de videregående uddannelser.
Hvis du vil arbejde videre med at vælge, kan du få vores bud på den gode valgproces ved at klikke her.

Studievalg Danmark

Center Østjylland

Trøjborgvej 82, bygn. 1910
8000 Århus C
Telefon: 33 33 20 00
E-mail: oestjylland@studievalg.dk 
EAN-nr. 5798009882950
CVR: 39440636

 

Telefontid

Man. - tor. kl. 9.00-12.00 og 12.30-15.30

 

Åbningstider i Aarhus                Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus

Tirsdag                                    10.00-16.00
Torsdag                                   12.00-18.00

 

Book en tid til samtale

Find en medarbejder

In English