Håndtryk
Artikel

For samarbejdspartnere

Find information for samarbejdspartnere, herunder vejledere på ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

Information til Studievalg Danmark, Center Nordjyllands samarbejdspartnere

Center Nordjylland arbejder i det daglige både sammen med vejledere ved ungdomsuddannelserne og med vejledere ved de videregående uddannelser. Ud over det daglige samarbejde holder vi årlige møder med vejlederne ved de nordjyske uddannelsesinstitutioner.

Vejledere ved de gymnasiale ungdomuddannelser

Center Nordjylland har årligt to møder med vejledere ved gymnasiale ungdomsuddannelser i Nordjylland. Et planlægningsmøde på de enkelte gymnasiale uddannelser og et fælles erfartingsudveksling, hvor Center Nordjylland også orienterer om nyt om adgangskrav, optagelsessystem mm. 

Vejledere ved de videregående uddannelser

Studievalg Nordjylland holder én gang om året et møde med vejledere ved de videregående uddannelser i Region Nordjylland.

På det årlige møde orienterer vi om Studievalgs aktiviteter og er i dialog om samarbejdet mellem Center Nordjylland og de videregående uddannelser i Nordjylland samt andre relevante og fælles emner i forhold til vejledning af de unge.

Ansatte hos Studievalg Danmark, Center Nordjylland