Håndtryk
Artikel

For samarbejdspartnere

Find information for samarbejdspartnere, herunder vejledere på ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

Information til Studievalgs samarbejdspartnere

Studievalg Nordjylland arbejder i det daglige både sammen med vejledere ved ungdomsuddannelserne og med vejledere ved de videregående uddannelser. Ud over det daglige samarbejde holder vi en række faste møder for vejlederne i Region Nordjylland, og vi inviterer desuden til møde, når der opstår aktuelle vejledningsfaglige emner af fælles interesse.

Vejledere ved de gymnasiale ungdomuddannelser

Studievalg Nordjylland har to typer faste møder med vejledere ved gymnasiale ungdomsuddannelser i Nordjylland, nemlig midtvejsevaluering og planlægningsmøde.

Derudover afholder vi møder, når der er brug for orientering eller opdatering på specielle områder. F.eks. holder vi ofte et minikursus for vejledere om blandt andet nye adgangskrav, optagelsessystemet og nye uddannelser i forlængelse af midtvejsevalueringen.

Årligt møde med bl.a. erfaringsudveksling

På dette årlige møde evaluerer vi det hidtidige samarbejde om vejledningen på gymnasieskolerne. Ved mødet deltager Studievalgs kontaktpersoner på gymnasieskolerne (typisk vejledere og/eller uddannelsesledere) sammen med alle Studievalgs vejledere, der er tilknyttet skolerne.
Planlægningsmøde

Planlægningsmøderne bliver holdt om foråret på de enkelte skoler. Ved mødet deltager Studievalgs vejleder og Studievalgs kontaktpersoner på skolen. Formålet med mødet er at planlægge Studievalgs vejledning og samarbejdet mellem Studievalgs vejleder og skolen i det kommende skoleår. Studievalg Nordjylland har to typer faste møder med vejledere ved gymnasiale ungdomsuddannelser i Nordjylland, nemlig midtvejsevaluering og planlægningsmøde.

Derudover afholder vi møder, når der er brug for orientering eller opdatering på specielle områder. F.eks. holder vi ofte et minikursus for vejledere om blandt andet nye adgangskrav, optagelsessystemet og nye uddannelser i forlængelse af midtvejsevalueringen.

 

Vejledere ved de videregående uddannelser

Studievalg Nordjylland holder én gang om året et møde med vejledere ved de videregående uddannelser i Region Nordjylland.

Koordineringsmøde
På det årlige møde orienterer vi om Studievalgs aktiviteter samt planlægger og diskuterer samarbejdet mellem Studievalg Nordjylland og de videregående uddannelser i Nordjylland (blandt andet omkring Åbent Hus, Studiepraktik og Studie- og erhvervstræf) samt eventuelle andre spørgsmål om vejledning.
Lovstof

Nedenstående er love og bekendtgørelser, der er relevante for overgangen mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. 

Adgangsbekendtgørelser
Der findes to bekendtgørelser vedrørende adgangskrav og andre forhold til de videregående uddannelser - en for universitetsstudierne og en for de øvrige (erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne).


Vejledning
Der findes to bekendtgørelser med relevans for Studievalgs vejledningsarbejde.