Artikel

Det Regionale VejledningsRåd


Det Regionale VejledningsRåd repræsenterer bruger- og aftagerinteresser og har en rådgivende funktion i relation til fastlæggelse af den overordnede strategi for Studievalg Midt- og Vestjyllands virksomhed, udstikker retningslinier for fremtidige indsatsområder efter forslag fra Studievalg Midt- og Vestjyllands ledelse og bidrager dermed til den fortsatte udvikling og sikring af kvaliteten af centrets vejledningsfunktion.

RVR har som særlige opgaver at:
Udtale sig om Studievalg Midt- og Vestjyllands budget og regnskab
Udtale sig om Studievalg Midt- og Vestjyllands aktivitetsplan og årsrapport
Udtale sig om inddragelse af nye aktiviteter og påse, at ministeriet underrettes behørigt om ændringer i Studievalg Midt- og Vestjyllands koncept
Påse, at Studievalg Midt- og Vestjylland opfylder sin vejledningsforpligtelse i henhold til den indgåede kontrakt med Undervisningsministeriet og underrette ministeriet, hvis dette ikke findes at være tilfældet.

Det Regionale VejledningsRåd er sammensat af følgende pesoner:
Peter Friese, Prorektor i VIA
Henrik Fjeldgaard, Region Midtjylland
Mads Jakobsen, Borgmester Struer Kommune
Karina Boldsen, Chief Commercial Officer, Solitwork
Helen Sørensen, Fmd. DLF, Herningegnens Lærerforening
Lisette Prins, Teamleder Information og vejledning, Aarhus Universitet
Lene Larsen, Erhvervsakademi MidtVest
Tonny Hansen, Rektor, Ringkøbing Gymnasium
Vivian Søndergaard Olsen, Uddannelsesleder, Herningsholm
Mette Selchau, Vicedirektør, Mercantec
Britta Raaballe, Direktør, Social- og Sundhedsskolen, Herning
Bo Ravn, Leder, UU-Nordvestjylland, Holstebro, Lemvig, Struer

Deltagere fra Studievalg Midt- og Vestjylland:
Majbritt Ammitzbøll, centerleder
Birgitte Haubjerg, studie- og karrierevejleder, sekretariat 
Elena Hedegaard, studie- og karrierevejleder, medarbejderrepræsentant

 

 

Studievalg Midt- og Vestjylland

Birk Centerpark 3, 7400 Herning
midtvestjylland@studievalg.dk

Telefon 87 55 16 00
Mandag - torsdag kl. 9.00-11.00

Åbningstider
Herning, Holstebro, Viborg     
Torsdag kl. 12.00 - 16.00

Book en tid til vejledning

Mød os på Facebook

In English