Karriereoplæg i København 2019

Få inspiration til dit uddannelses- og karrierevalg: Deltag i Studievalg, Center Københavns karriereoplæg for afgangselever på ungdomsuddannelser i hovedstadsregionen. Du kan møde oplægsholdere, som arbejder indenfor forskellige områder, høre om deres uddannelsesbaggrund og karriereforløb og stille dem spørgsmål. 

Tilmeld dig oplæggene ved at klikke på titlen nedenfor - der er oplæg fra 29. oktober til 14. november. 

Kort om Karriereoplæg

Der er 18 oplæg at vælge mellem. Du må gerne komme til flere.

Tid: Oplæggene ligger tirsdag, onsdag eller torsdag kl. 16.30-18 fra 29. oktober til 14. november 2019.
 

Tilmelding: Klik på det relevante oplæg, og tilmeld dig ved at klikke på den viste dato.
Du får en kvittering på mail med det samme og en SMS på dagen for oplægget. Adressen står i både mail og SMS.
 

Sted: Oplæggene holdes i Valhalsgade 5 på Nørrebro. 
 

I tvivl? Kontakt din studievalgsvejleder.

Mød en medarbejder, en underdirektør og en direktør fra branchen

Mød en kemiker, en farmaceut og en forsker

Mød to journalister og en der arbejder med kommunikation

Mød en lærer, en socialpædagog og en psykomotorisk terapeut

Mød en bygningskonstruktør, en ingeniør og en maskinmester

Mød en erhvervsjurist og to advokater 

Mød to iværksættere, som har startet hver deres virksomhed

Mød en sygeplejerske, en læge og en jordemoder

Mød en skuespiller, en musik manager og en musiker

Mød en biolog i Zoo, en dyrlæge og en der arbejder med miljø

Mød en senioranalytiker, en økonomiansvarlig og en seniorkonsulent

Mød en sprogkonsulent og en konsulent der bl.a. arbejder med køn i Forsvaret

Mød en projektleder og designer, en arkitekt og en designteknolog

Mød en fysioterapeut, en sygeplejerske der bl.a. arbejder med behandling og en som arbejder med...

Mød en ejendomsmægler, en bankrådgiver og en som arbejder med marketing

Mød en matematiker, en fysiker og en astrofysiker

Mød en kommunikationskonsulent, en analytiker og en ministeriel embedsmand

Mød en medarbejder fra kriminalforsorgen og to psykologer