Studievalg
Artikel

Sabbatår - skal/skal ikke?

Et sabbatår kan bruges til mange ting – og spørgsmålene dertil er mange. Nogle trænger til en uddannelsepause, andre bruger det til at øge deres chancer for optagelse på en videregående uddannelse og andre igen vil bare gerne have en på opleveren.

Som studievalgvejledere får vi mange spørgsmål om sabbatår og på denne side, vil vi prøve at samle de overvejelser, vi møder og give et overblik over de mange inspirationskilder, der findes. Beslutningen, om du skal holde sabbat, er helt din egen. Meningen med denne artikel er altså ikke at opfordre dig til at holde sabbat - eller opfordre dig til at lade være!

 

 

Sabbat som afklaringsår

Har du overhovedet brug for at holde sabbat? Fra Studievalgs perspektiv er et sabbatår en fin idé, hvis du har noget at bruge det til. Det kan være, du vil bruge sabbatåret på at blive mere afklaret om hvilken uddannelse du vil søge ind på og hvilke karriereveje, du ønsker at betræde. Denne artikel handler om, hvordan du kan bruge dit sabbatår til at målrette din afklaringsproces.

Hvis du vælger at holde sabbat for at blive mere afklaret, så skal du huske, at du ikke kan være sikker på, at afklaringen kommer helt af sig selv. Vi vil derfor opfordre dig til at være proaktiv i forhold til at søge informationer og besøge de uddannelser, du overvejer.

Studievalg er også til din rådighed i løbet af din sabbat. Du er altid velkommen til at booke en tid til en snak med en vejleder - enten i vores center i Aarhus eller på en ungdomsuddannelse nær dig. Du kan selvfølgelig også sende en mail eller ringe til os på 8715 0790.

I uge 43 har du mulighed for at komme i Studiepraktik på en videregående uddannelse og der er åbent hus på de forskellige uddannelser i løbet af årets første måneder; eksempelvis Udays, hvor 155 uddannelser i Aarhus holder 3 dages åbent hus. Du kan finde en oversigt over åbent hus-arrangementerne på ug.dk.

Øvrige artikler samt udtalelser om sabbat kan du finde på denne side.

 

Sabbatår og job

Ungmand tager imod bestilling på Cafe
Vil du bruge noget af dit sabbatår på at arbejde?

Mange vælger at bruge noget at deres sabbatår på at arbejde. Måske vil man gerne spare op til en rejse, et højskoleophold eller tiden som studerende. Det kan også være, at du simpelthen bare gerne vil have en hverdag, hvor du passer dit arbejde og nyder fritiden (og de lektier, der ikke er der).

Typisk får man som sabbatist et ufaglært job som pædagogmedhjælper, i butik, afløser i hjemmeplejen, som tjener, vikar, fabriksarbejder eller lignende. Vær opmærksom på, at der er mange, der gerne vil have ufaglærte jobs, så du skal være i god tid med at søge job - og du skal have lavet en god ansøgning. På jobnet.dk kan du finde gode råd til jobsøgning 

Når du får et job, får du en masse erfaringer med derfra. Det gør du uanset hvilket job, du får. Mange bruger sabbatåret til at afprøve forskellige brancher. Hvis man gerne vil have erfaringer med plejearbejde, kan man søge job som handicaphjælper, på plejehjem, vikar i hjemmeplejen eller lignende. Det kan give dig indsigt i, hvordan det er at arbejde med mennesker, der har brug for personlig pleje. Man kommer virkelig tæt på! Vil man hellere prøve, hvordan det er at med mennesker i en professionel relationel kontekst, kan man søge job som lærervikar, pædagogmedhjælper eller klubmedarbejder. Det vil give dig mulighed for at få et indblik i, hvordan undervisere, terapeuter og pædagoger arbejder med mennesker, hvor det vigtigste arbejdsredskab er dem selv.  Det kan også være, du gerne vil have et mere praktisk arbejde, hvor du møder ind og løser konkrete opgaver. Det kan være som phoner, på et lager eller på en fabrik. Alle jobs vil give dig nogle særlige oplevelser og dermed også erfaringer og kompetencer, du vil kunne drage nytte af i fremtiden.

Hvis du skal søge på en uddannelse i kvote 2, så kan det være, at det arbejde, du har i dit sabbatår, kan øge dine chancer for at blive optaget. Gå ind på uddannelsens hjemmeside og se hvilke kriterier, de har opstillet for udvælgelse af kvote 2-ansøgere. Her vil der stå hvilke slags job, der kan tælle positivt i kvote 2. Der vil også stå, hvor mange timer og over hvor lang tid, du skal have jobbet for at det tæller positivt i kvote 2 på netop denne uddannelse.

Uanset hvilket arbejde du gerne vil have i dit sabbatår, så er det vigtigt, at du er i god tid med at søge job, for der er mange om buddet.

 

Supplering af gymnasial eksamen

Ung mand i tvivl
Gymnasial Supplering er et tilbud til dig, der har en adgangsgivende eksamen til videregående uddannelser, men som mangler et niveau i et eller flere fag for at kunne opfylde uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

Mangler du et eller flere fag for at leve op til de specifikke adgangskrav? Gymnasial Supplering er et tilbud til dig, der har en adgangsgivende eksamen til videregående uddannelser, men som mangler et niveau i et eller flere fag for at kunne opfylde uddannelsesspecifikke adgangskrav.

I Østjylland er VUC Aarhus koordinatorskole for gymnasial supplering. Se kursusoversigt og skemaer på deres hjemmeside. Husk, at suppleringskurserne også kan læses som fjernstudie og nogle gange som hf-enkeltfag.

Læs om gymnasial Supplering i hele Danmark.

I følge de nye SU regler (01.07.14) kan du kun få SU såfremt der er tale om korte forløb. Du kan læse mere om det på SU-styrelsens hjemmeside. 

Sabbatår i udlandet

Mange tager til udlandet og arbejder frivilligt i deres sabbat
Mange tager til udlandet og arbejder frivilligt i deres sabbat

Vi møder mange, der drømmer om at bruge noget af deres sabbatår i udlandet. Det er ikke Studievalgs opgave, at vejlede om, hvordan man kommer ud at rejse eller finde ud, hvad en flybillet koster. Men vi ved, at et udlandsophold kan være medvirkende faktor i uddannelsesvalget. Det, at komme væk hjemmefra, kan give noget perspektiv og starte nogle tanker, som gør uddannelsesvalget mere overskueligt. 

Udlandsophold og kvote 2

Nogle uddannelser har som en del af udvælgelseskriterierne i kvote 2 benævnt, at et udlandsophold tæller positivt i vurderingen af en ansøger. Bemærk, at der kan være forskel på kravene til udlandsopholdene. Nogle uddannelser skriver, at opholdet skal vare et vist stykke tid, før det tæller i kvote 2. Andre uddannelser stiller krav til at man skal arbejde under sit udlandet, før det tæller. Det er derfor vigtigt, at du undersøger uddannelsernes kvote 2-kriterier, inden du rejser - hvis et af formålene med din rejse er at øge dine chancer for optagelse i kvote 2.

Hvordan skal jeg rejse?

Der er mange forskellige måder at rejse på. Nogle skal ud og opleve en masse på en såkaldt oplevelsesrejse - de sparer derfor penge op på forhånd, så de har råd til at få en masse oplevelser. Andre har bestemte lande/regioner, de gerne vil se - og så lægger de en rejseplan hjemmefra, så man måske både kan nå at opleve både Australien, Asien og Sydamerika på sin rejse. Andre igen rejser ud for at lave frivilligt arbejde. Der er også nogle, der tager på sprogskole eller finder andre korte uddannelsesforløb i udlandet. Endelig er der også mange, der rejser ud og får et ganske almindeligt arbejde som tjener, sygehjælper eller lignende. Mulighederne er uendeligt mange - og Studievalgs bedste råd er:

  • Overvej grundigt, hvad du gerne vil have ud af dit udlandsophold
  • Planlæg i god tid
  • Lav et budget 

Du kan finde inspiration til udlandsophold på følgende sider:

Grib verden - idéer og praktisk information til dig, der vil til udlandet for at studere eller arbejde. Læs om hvordan du planlægger dit ophold, find fakta om uddannelse og job i forskellige lande og relevante links.

Eures - Portal om jobmuligheder i Europa. Find konkrete jobopslag og information om lande og jobsøgning i EU.

Nordjobb - Formidler sommerjob, bolig og fritids- og kulturprogram i andre nordiske lande til unge mellem 18-28 år. 

Europa-frivillig  - Mulighed for at arbejde frivilligt i et andet EU-land inden for miljø, kunst og kultur, sport og fritid eller andet. Tilskud fra EU som dækker udgifter til forberedelse, 90 % af rejseudgiften, forsikring, kost og logi samt lommepenge.

Højskole

På en højskole kan du forberede dig på livet som studerender og få  frirum til at finde ud af, hvad du vil
På en højskole kan du forberede dig på livet som studerender og få frirum til at finde ud af, hvad du vil

Et højskoleophold i løbet af et sabbatår kan bruges til mange forskellige ting. Mange højskoler har tilrettelagt kurser, der forbereder eleverne til at kunne klare sig godt til optagelsesprøver på videregående uddannelser.

Højskolerne har hver deres særlige kendetegn med bestemte fag, temaer og holdninger. Nogle er tilknyttet en bestemt folkelig bevægelse, andre kan være præget af bestemte livssyn.

Når Studievalg møder unge, der har været på højskole, fortæller de, at de har haft ophold, hvor venskab, fordybelse og oplevelser har været i centrum.

Et højskoleophold kan være dyrt. På Højskoleforeningens hjemmeside, kan du læse søge mellem de forskellige kursustilbud, blive inspireret og få styr på alt det praktiske omkring økonomi og tilmelding.

Højskole ophold og kvote 2

På nogle uddannelser, kan det at tage på højskole, øge dine chancer for at blive optaget i kvote 2. Disse uddannelser har nemlig højskoleophold som ét af udvælgelseskriterierne i kvote 2. Det er forskelligt, hvor langt opholdet skal være for at tælle positivt i udvælgelsen, fra uddannelse til uddannelse. Du kan altid finde kvote 2-udvælgelseskriterierne på uddannelsens egen hjemmeside.