Artikel

UddannelsesGuidens udbyderside

Information til udbydere om holdindberetning. Hold vil blive vist på UddannelsesGuiden og Voksenuddannelse.dk.

Du har som udbyder mulighed for at indberette hold via UddannelsesGuidens udbyderside. Hold vil blive vist på både UddannelsesGuiden og Voksenuddannelse.dk.

Fold alle afsnit ud

Sådan får du adgang

For at anvende UddannelsesGuidens udbyderside skal du have brugernavn og adgangskode. 

Det bestiller du ved at skrive til UddannelsesGuidens support. Angiv venligst følgende informationer i formularen:

  • Institutionsnummer (det skal være institutionsnummeret for den institution, hvor holdet foregår. Har I flere afdelinger med hold, skal der oprettes flere brugere)
  • Institutionsnavn
  • Kontaktperson og kontaktoplysninger, herunder mailadresse på den person, der er ansvarlig for indberette hold på UddannelsesGuiden.

Når du logger på UddannelsesGuidens udbyderside finder du en manual med vejledninger til at indberette og administrere hold.

Oprettelse og indberetning af hold

Hold, der skal vises på UddannelsesGuiden, skal oprettes i det studieadministrative system, din institution anvender, hvad enten det er EASY, Lectio, Ludus, SIS, Studica eller Uddata+.

AMU-udbud fra EASY, Lectio, Ludus, Studica og Uddata+

AMU-udbud, der indberettes til efteruddannelse.dk via et studieadministrativt system, bliver automatisk overført til Voksenuddannelse.dk og UddannelsesGuiden.

Det gælder AMU-udbud, som indberettes via:

  • EASY
  • Lectio
  • Ludus
  • Studica
  • Uddata+

Udbud fra Ludus på OBU, FVU, AVU og gymnasiale enkeltfag

Hold, der oprettes i Ludus af VUC’erne og deres driftsoverenskomstpartnere, skal uploades på udbydersiden som et kommasepareret udtræk (CSV-fil).

Du foretager udtrækket fra Ludus og logger på UddannelsesGuidens udbyderside med brugernavn og password. Her finder du vejledning til, hvordan du uploader din CSV-fil.

Du kan ikke uploade en CSV-fil, hvor holdudbuddet er fordelt på flere institutionsnumre (flere afdelinger). Du skal have en brugerkonto for hver afdeling, og du skal foretage et udtræk for hver afdeling/hvert institutionsnummer, der skal indberettes på. 

Udbud fra SIS

Hold, der oprettes og markeres som holdudbud i SIS, overføres via en webservice til UddannelsesGuiden og Voksenuddannelse.dk. 

Udbud, der oprettes manuelt

På udbydersiden kan du også oprette hold manuelt. Når du er logget ind på UddannelsesGuidens udbyderside, finder du en vejledning til, hvordan du opretter hold. 

Få mere at vide

Find information om Integrationer og gældende grænsefladebeskrivelser på Styrelsen for It og Lærings hjemmeside.