kandidatuddannelse i Medicinalkemi
Kandidatuddannelse

Medicinalkemi

På kandidatuddannelsen i medicinalkemi udbygger du din viden fra bachelorniveauet om opdagelse, design og fremstilling af lægemidler.

Fakta

Navn:
Medicinalkemi
Andre betegnelser:
Medicinal Chemistry
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en dybere forståelse af medicinalkemiske grundprincipper, der bygger på et fundament af organisk syntese og kemiske principper kombineret med biologisk og farmakologisk forståelse. Du vil lære om opdagelse, design og syntese af nye kemiske aktivstoffer i fremtidens lægemidler, biofarmaceutiske lægemidler samt computerbaseret drug-design og biostrukturel kemi.

Kandidatuddannelsen i medicinalkemi retter sig bredt mod beskæftigelse inden for erhvervslivet, medicinalindustrien, universiteter, på forskningsinstitutioner og i den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Fagets hovedområde er medicinalkemi, hvor du især beskæftiger dig med, hvordan man finder, designer og udvikler nye lægemidler. Desuden udbygger du dine kompetencer i syntesedesign af komplekse organiske forbindelser. Du får også indblik i overvejelserne bag valg af avancerede synteser og synteseveje, der kan være velegnede til fremstilling af potentielle lægemiddelstoffer både som teststoffer i laboratorieskala og i produktionsskala.

Kandidatuddannelsen giver dig mulighed for specialisering inden for et medicinalkemisk fagområde sideløbende med, at du får generelle kompetencer i kemi.

Du kan bl.a. følge kurser i design af nye lægemiddelstoffer eller i fremstilling af peptider og proteiner som mulige lægemidler. Du får også indsigt i, hvordan moderne computerkemiske metoder indgår i lægemiddeldesign. Der er forskel på kursernes indhold afhængigt af uddannelsessted.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og eksperimentelt laboratoriearbejde. Det er muligt at gennemføre et projekt i samarbejde med en virksomhed eller en offentlig institution i Danmark eller i udlandet.

Uddannelsen udbydes kun på engelsk ved KU og AU. 

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 3/4-1 år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Medicinal Chemistry.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder medicinalkemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemi med specialisering i medicinalkemi fra KU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder medicinalkemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Undervisningen foregår på dansk eller engelsk afhængigt af underviseren; dog altid på engelsk, hvis der er internationale studerende på holdet.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Eksempelvis giver følgende bacheloruddannelser adgang til kandidatuddannelsen:

  • Kemi og bioteknologi
  • Farmaci
  • Medicinalkemi
  • Kemi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder medicinalkemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i medicinalkemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i medicinalkemi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for medicinalkemisk forskning og udvikling samt fremstilling og kontrol af lægemiddelstoffer. Det kan være på det private arbejdsmarked i lægemiddelindustrien, både i Danmark og i udlandet, og ved landets forskellige forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information