forsikringsmægler-uddannelsen
Andre uddannelser

Forsikringsmægler

Forsikringsmægleruddannelsen er en erhvervsrettet deltidsuddannelse for dig, der i forvejen har en finansuddannelse og erfaring inden for området.

Fakta

Navn:
Forsikringsmægler
Varighed:
Mindst 3 år på deltid
Adgangskrav:
Finansuddannelsen med speciale i livs- eller skadesforsikring, eller tilsvarende samt ansættelse i forsikringsvirksomhed
Økonomi:
Betalingsuddannelse. Du kan ikke få SU

Uddannelsen har to specialer: skadesforsikringsmægling samt liv og pension. Til begge specialer hører fag som jura og forsikringsteknik.

Som forsikringsmægler kan du søge job i en forsikringsmæglervirksomhed eller nedsætte dig som selvstændig forsikringsmægler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til forsikringsmægler er en erhvervsrettet deltidsuddannelse, der varer mindst 3 år. Den består af teoretisk undervisning på Forsikringsakademiet og praktisk oplæring i en forsikringsmæglervirksomhed, et forsikringsselskab eller tilsvarende.

Du kan vælge mellem 2 linjer: skadesforsikring og livsforsikring og pension.

Den teoretiske undervisning er modulopdelt med niveauerne grunduddannelse (niveau 3), videregående uddannelse (niveau 4) og specialistuddannelse (niveau 5).

Skadesforsikring indeholder bl.a. flg. moduler:

 • Skadesforsikring – erhvervskunden, salg og policebehandling (grunduddannelse)
 • Jura specielt for forsikringsmægleren
 • Risk Management og lønsomhed – erhvervskunden
 • Erhvervskundens typiske behov – salg og policebehandling
 • Erhvervskundens særlige behov – salg og policebehandling
 • Arbejdsmetode specielt for skadeforsikringsmæglerenL

Livsforsikring og pension indeholder bl.a. flg. moduler:

 • Grundlæggende personforsikring (grunduddannelse)
 • Jura specielt for forsikringsmægleren
 • Personforsikring – etablering
 • Personforsikring – ændring og udbetaling
 • Firmapension
 • Seniorrådgivning og planlægning

Den praktiske del kan foregå sideløbende med den teoretiske uddannelse, eller den kan ligge forud for den. Du skal ansættes som forsikringsmæglerassistent i en forsikringsmæglervirksomhed, et forsikringsselskab eller tilsvarende og på den måde få den praktiske viden om forsikringsmæglervirksomhed.

Uddannelsen foregår på Forsikringsakademiet i Rungsted.

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en skriftlig prøve. Du afslutter uddannelsen med en mundtlig eksamen i fag og metode, hvor du skal dokumentere, at du kan anvende det, du har lært om forsikringsmæglervirksomhed.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du være ansat som forsikringsmæglerassistent i en forsikringsmæglervirksomhed, et forsikringsselskab eller lignende. Du skal desuden have taget Finansuddannelsen med speciale i livs- eller skadesforsikring eller have en tilsvarende uddannelse.

Du søger om optagelse via dit ansættelsessted.

Økonomi

Uddannelsen er en betalingsuddannelse, hvor din arbejdsgiver betaler for hvert modul, du tager. Du kan ikke få SU.

Fremtidsmuligheder

Som forsikringsmægler kan du blive ansat i en forsikringsmæglervirksomhed, eller du kan være selvstændig. Mange forsikringsmæglere er selvstændige.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på Forsikringsakademiets hjemmeside.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.