uddannelse til tonemester
Bacheloruddannelse

Tonemester - bachelor

Tonemesteruddannelsen handler om produktion af musik og har fokus på enten klassisk musik eller rytmisk musik. Du arbejder med musikudgivelser og med musik til fx multimedie, film og musical.

Fakta

Navn:
Tonemester - bachelor
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer teknisk og teoretisk viden om produktion og indspilning af musik med en indføring i musiske fag som hørelære, klaver og auditiv analyse. Du får således en grundlæggende forståelse for alle led i en musikudgivelse.

Som færdiguddannet tonemester inden for musik kan du arbejde med musikproduktion i fx radio- og tv-branchen som producer eller tekniker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen fokuseres der på udviklingen af tekniske og musikalske evner samt på evnen til at producere musik inden for forskellige områder som fx film, musical og multimedie.

Klassisk musik er den musikstil, der arbejdes mest med på uddannelsen, men du får også kvalifikationer inden for rytmisk musik.

Uddannelsens hovedfag er musikproduktion og indspilningsteknik, hvor du får kendskab til det tekniske apparatur og til selve produktionsarbejdet. Derudover har du almene fag som fx hørelære, satslære (analyse og formidling), musikhistorie og kulturfag samt entreprenørskab.

Din hovedfagsundervisning  lægges i tæt samarbejde med DR, hvor en del af uddannelsen foregår i DRs studier.

Der er på bacheloruddannelsen undervisning i:

  • Indspilningsteknik
  • Musikproduktion
  • Tekniske teoretiske fag
  • Speciel hørelære for tonemestre
  • Rytmisk teori
  • Instrumentation
  • Basisklaver

Undervisningen veksler mellem individuel undervisning, holdundervisning og selvstændigt produktionsarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel bachelor i musik (BMus) (Tonemester).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du bestå en optagelsesprøve. Læs mere om optagelse på www.musikuddannelser.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. december.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM) København

DKDM udbyder uddannelsen til tonemester som en 3-årig bacheloruddannelse.

DKDM udbyder også en kandidatuddannelse til tonemester.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Danmarks Radio.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for musikproduktion, hvor du kan komme til at arbejde som musikproducer eller musiktekniker.

Du kan komme til at arbejde både i offentlige og private elektroniske virksomheder, fx tv- og radiostationer, tv-produktionsselskaber, musikproducenter og koncertsteder. Du kan også arbejde som freelanceproducer eller -tekniker.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for film-, tv- og teaterteknik og sang og musik.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Det er snart sidste chance for at søge optagelse på videregående uddannelse i kvote 1.

Inspiration til valg af job og uddannelse.