Foto af Togfører
Job

Togfører

Togpersonale omfatter togførere, togstewarder og togstewardesser. Togfører bliver man efter et par års ansættelse og efter at have tage en intern uddannelse.

Fakta

Arbejdssteder:
Jernbanerne
Stillingsbetegnelser:
Togfører, Togbetjent, Togsteward, Togstewardesse

Som ansat togpersonale kan opgaverne skifte fra dag til dag. På nogle vagter arbejder du som togsteward eller togstewardesse, mens du på andre vagter arbejder som togfører.

Når du arbejder som togsteward eller togstewardesse sælger du aviser, forskellige drikke osv. fra din salgsvogn. Du kører gennem togvognene, så passagererne kan købe varerne fra deres plads i toget. Som togfører sørger du for, at der er ro og orden i toget, og at toget kører til tiden.

Læs også om uddannelsen i denne artikel.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af togfører
Afgang! - Togføreren sender toget af sted, når passagererne er kommet ind.

Togpersonalet har skiftende funktioner. De kan enten fungere som tøgfører eller som togsteward/stewardesse.

Som togfører arbejder du inde i toget, hvor du tager du dig af billetkontrol og eventuelt salg af billetter, du viser passagererne på plads og giver oplysninger om tidspunkter, ophold og togskifte undervejs. Det er også dig, der giver signal til lokomotivføreren ved afgang.

Se mere om lokomotivfører.

Som togfører har du ansvaret for passagerernes sikkerhed i toget.

Du tager dig af alle serviceopgaver på toget, både mens toget er undervejs, og mens det holder på stationen. I enkelte tilfælde du også med til at læsse post og pakker ind og ud af toget.

Togføreren har desuden ansvaret for at informere passagererne ved uregelmæssigheder i trafikken. Bliver toget forsinket, oplyser togføreren om eventuelle skifteforbindelser og om, hvilke alternative forbindelser der findes.

Er der ikke togstewardesser på toget, er det togføreren, der rigger op og laver kaffe på business/business +. Togføreren sælger også drikkevarer og høretelefoner.

Togføreren har endelig ansvaret for eftersyn, rengøring og sammensætning af toget inden afgang.

Togstewarder og togstewardesser hjælper passagererne med bagage og gods. Desuden anviser de pladser, sælger forfriskninger og yder andre former for kundeservice.

Uddannelse

Uddannelsen til togfører er en intern uddannelse hos DSB. NB! Uddannelsen er sat i bero indtil videre. Der uddannes altså ingen togførere for tiden.

Uddannelsen består af perioder med både teori og praktik, hvor du kommer til at følge en erfaren medarbejder.

I starten af din uddannelse vil dit job bestå i at arbejde som togsteward eller togstewardesse, hvor du bl.a. skal sælge mad, øl, sodavand, blade og chokolade fra en salgsvogn. Efter et par år bliver du uddannet til også at være togfører. Du skal herefter kunne kontrollere og sælge billetter, fløjte afgang ved hver station og informere om tog- og bustider.

I løbet af uddannelsen bliver du undervist blandt andet i sikkerhedstjeneste, service, billetter, personaleforhold, jernbanegeografi og førstehjælp. Du afslutter uddannelsen med eksamen.

For at tage togføreruddannelsen skal du være ansat som togfører. Dette kræver, at du har gennemført 9. klasses afgangseksamen med engelsk og tysk. Du skal være fyldt 21 år og have et godt helbred. Du skal opfylde de lovbefalede helbredskrav på jernbaneområdet (helbreds-, syns- og hørekrav).

Du skal til ansættelsesprøve og samtale. DSB annoncerer efter personale, når behovet for nyt personale findes.

Arbejdsplads

Arbejdet foregår i togene over hele Danmark. Både hos DSB og de private operatører på jernbanenettet i Danmark.

Løn

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2013), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Togfører26.486 kr.--
Togbetjent, Togrevisor24.875 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

DSB og privatbanerne ansætter løbende togførere.

Mere uddannelse

Togførere har mulighed for at tage efteruddannelses kurser hos blandt andet Dansk Jernbaneforbund.

Togførere kan blive toginstruktører, som er den nærmeste leder for togpersonalet. Toginstruktøren fører tilsyn med togpersonalets arbejde.

Få mere at vide

Dansk Jernbaneforbund
www.djf.dk

DSB Produktion, Togpersonalekontoret
www.dsb.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Se hvad man arbejder med i forskellige virksomheder.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.

Artikler om de aktuelle forventninger til beskæftigelsen.