Foto af Lægesekretær
Job

Lægesekretær

En lægesekretær har mange forskellige opgaver i løbet af en dag.

Fakta

Arbejdssteder:
Sygehuse, Private lægekonsultationer
Stillingsbetegnelser:
Lægesekretær

Det kan fx være at oprette journaler, betjene patienter i receptionen og hjælpe lægen med praktisk arbejde eller planlægge fremtidige lægebesøg for patienterne. Som lægesekretær er det vigtigt at være systematisk, have god ordenssans og være dygtig til at kommunikere og have kontakt med mange forskellige mennesker.

En stor del af arbejdet består af telefonsamtaler med patienter og offentlige myndigheder inden for sundhedssektoren. Lægesekretærer kan både arbejde på hospitaler, på private sygehuse og i en lægepraksis. Hos den praktiserende læge har sekretæren ofte også sygeplejeopgaver i laboratoriet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

På sygehusenes kontorer er journalarbejde en vigtig arbejdsopgave. Som lægesekretær opretter du en journal, når en patient bliver indlagt eller kommer til undersøgelse. Journalen viser, hvilke symptomer patienten har, og hvilke behandlinger der er sat i gang. Sekretæren fører journalen efter lægens diktat og skaffer eventuelle manglende oplysninger.

I forbindelse med journalarbejdet fører du patientkartotek over sygdomme og behandlinger. Sekretæren aftaler tid for undersøgelse og behandling, indkalder patienter til indlæggelse og sørger for, at journal, papirer og blanketter er i orden.

foto af lægesekretær

Blæksprutte - Det er lægesekretæren, der ordner alt det praktiske i lægekonsultationen.

Det kan være at fotokopiere, skrive breve og føre telefonsamtaler med patienter, praktiserende læger, laboratorier og offentlige myndigheder. Du skal give lægerne sekretærbistand ved videnskabeligt arbejde og tilrettelægge undervisning og møder samt skrive mødereferater.

På senge- og behandlingsafdelinger fører lægesekretæren temperaturkurver og medicinkort samt udfører administrative opgaver for sygeplejersker og det øvrige personale. Nogle sekretærer tager imod lægens diktat under stuegang og ved undersøgelser osv.

Lægesekretærer i privat praksis kan være ansat hos alment praktiserende læger eller speciallæger. I privat praksis er telefonbetjening en vigtig del af arbejdet.

Sekretæren modtager patienterne og sørger for al papirarbejdet i forbindelse med konsultationerne. Der føres journaler som på sygehusene. Der skal også udfyldes henvisninger, attester og recepter samt skrives breve. Endelig fører du regnskab, bl.a. over for sygesikringen.

I nogle tilfælde foretager sekretæren på egen hånd enkle laboratorieprøver, fx af blod og urin.

Du hjælper i øvrigt lægen efter behov.

Arbejdsplads

Hos den praktiserende læge har sekretæren ofte sygeplejeopgaver i laboratoriet

Lægesekretærer arbejder på sygehuse og i private lægekonsultationer.

Løn

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2013), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Lægesekretærarbejde27.305 kr.27.887 kr.-
Hospitalssekretær, Sygeplejesekretær26.923 kr.21.841 kr.27.844 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Du kan blive ledende lægesekretær.

Der er generelt gode muligheder for beskæftigelse på området.

Mere uddannelse

Der er AMU-kurser inden for området Handel, administration, Kommunikation og Ledelse. Du har mulighed for at få tilskud til kurset, transport osv.

Offentligt ansatte lægesekretærer kan uddanne sig til kommunom. Uddannelsen kan tages på Center for Offentlig kompetenceudvikling.

Få mere at vide

Dansk Lægesekretærforening/HK
www.hk.dk

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
www.haklnet.dk

Lægeforeningen
www.laegeforeningen.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Se hvad man arbejder med i forskellige virksomheder.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.

Artikler om de aktuelle forventninger til beskæftigelsen.