Foto af Bedemand
Job

Bedemand

Som bedemand tager du dig af alt det praktiske i forbindelse med begravelser og bisættelser.

Fakta

Arbejdssteder:
Bedemandsforretninger
Stillingsbetegnelser:
Bedemand

Du aftaler sammen med de pårørende, om den afdøde skal begraves i kiste eller urne, og du rådgiver dem om bl.a. pension og skifteret. Du skal have flair for detaljerne og styr på de administrative opgaver som fx regnskab.

Samtidig skal du have lyst til at arbejde med mennesker, der har brug for dig som en professionel støtte. Arbejdsdagen er alsidig og veksler mellem møder, praktiske opgaver og administration - både på kontoret og i de pårørendes hjem.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af bedemand
Det endelige valg - Bedemanden har et stort udvalg af urner og kister i sin forretning.

Når du møder de pårørende skal det først og fremmest besluttes, om begravelsen skal foregå som begravelse i kiste eller som bisættelse med brænding og urnenedsættelse. De pårørende skal vælge kiste eller urne, og du oplyser om priser og hjælper måske også med at bestille kranse, buketter, dekorationer eller anden form for udsmykning.

Det kan også være bedemanden, der kontakter en sanger, hvis der skal være solosang i kirken under begravelsen.

De pårørende får et prisoverslag. Det viser udgifterne til bedemanden og andre virksomheder og forretninger, som blomsterhandler og stenhugger.

Det er bedemanden, der anmelder dødsfaldet til myndighederne. Det er også dig, der kontakter en eventuel præst, kirke og kirkegård. Hvis de pårørende ønsker det, skal du indrykke dødsannoncer i aviser.

Du fortæller de efterladte om lovene om pension, skifteret osv. og om mulighederne for at få økonomisk hjælp til begravelsen fra en begravelseskasse, sygeforsikring eller fagforening.

Inden begravelsen eller bisættelsen sørger bedemanden sammen med sine ansatte for, at den afdøde bliver gjort i stand, får ligtøj eller sit eget tøj på og bliver lagt i kisten og derefter kørt til kapel eller kirke.

Efter højtideligheden i kirken kører bedemanden kisten til kirkegården eller krematoriet. I mange tilfælde deltager bedemanden selv ved højtideligheden.

Det lyder måske som et trist job at være bedemand, men det er det ikke. Du kommer i tæt kontakt med mange mennesker, der værdsætter din hjælp.

Som bedemand møder du mennesker i en særlig belastet situation, så du må være høflig og have en rolig udstråling. En evne til at forhandle, tilrettelægge og planlægge er også vigtig.

Ved begravelse af personer fra andre trossamfund skal bedemanden tage hensyn til særlige skikke og ritualer. Når fremmede statsborgere, flygtninge og asylsøgere dør i Danmark, og hvis de skal begraves i et andet land, kontakter bedemanden de danske myndigheder og det fremmede lands ambassade eller konsulat.

Ud over begravelsesarbejdet er der en del arbejde med regnskab og andet kontorarbejde i bedemandsforretningen, og du må være forberedt på at arbejde uden for normal arbejdstid og i weekender.

Om uddannelsen

Uddannelsen til bedemand består af følgende moduler:

Praktik bestående af et ansættelsesforhold/mentorforløb med praktisk afprøvning af bedemandens arbejdsfunktioner. Det er individuelt, hvor længe den enkelte kursist har behov for at være i praktik, men som minimum kræves 1 års praktik.

Praktikperioden afsluttes med praktikprøvning af minimum 1 uges varighed, som skal gennemføres ved godkendt praktikvært med dokumentation af vidensniveau.  

Teori. I den 1 årige praktikperiode gennemføres 2 teoretiske forløb med afsluttende prøver. De teoretiske forløb indeholder følgende en række emner, herunder bl.a. personlig afklaring, sorgens faser, psykologiske aspekter, kommunikation og samtaleteknik, relevant lovgivning, etik, kulturhistorie mv.

Eksamen består af en vejledende samtale med faglig rådgivning om egnethed til at virke i branchen. Gennemførelse af afsluttende eksamen og udstedelse af eksamensbevis.

Prisen for teoridelen er kr. 20.000 til dækning af undervisning og materialer. Hertil kommer udgifter til fortæring og overnatning.

Se mere om uddannelsen på brancheforeningens hjemmeside.

Arbejdsplads

En bedemand arbejder enten som selvstændig i egen bedemandsforretning eller som ansat i en privat bedemandsforretning. Se mere om branchen Frisører, vaskerier og andre serviceydelser.

Indkomst

Der findes ingen indkomstdata for bedemænd.

Fremtidsmuligheder

Man skal hverken have en særlig uddannelse eller en autorisation for at blive bedemand, men du kan vælge at tage en eksamen og blive eksamineret bedemand. Du kan frit åbne din egen forretning, det kræver dog en væsentlig startkapital.

Man kan vælge at købe en eksisterende bedemandsforretning, som allerede har kunder. Behovet for bedemænd ret stabilt, så det kan være svært at åbne en ny forretning og få kunder nok. Mange bedemandsforretninger drives som mand-kone-forretning, ofte med et par ansatte.

I store bedemandsforretninger er der stillinger som områdeleder osv. for folk, som gerne vil have større ansvar.

Mere uddannelse

Der er efteruddannelseskurser for bedemænd, og man kan blive eksamineret bedemand. Brancheforeningen Danske Bedemænd arrangerer kurser.

Få mere at vide

Brancheforeningen Danske Bedemænd
www.bedemand.dk

HK Danmark
www.hk.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.