To fængselsbetjente i gang med at tage imod en indsat
Job

Fængselsbetjent

Som fængselsbetjent arbejder du i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse.

Fakta

Arbejdssteder:
Arresthuse, Fængsler
Stillingsbetegnelser:
Fængselsbetjent, Fængselsfunktionær, Transportbetjent

Som ansat i Kriminalforsorgen arbejder du med at gøre indsatte og dømte bedre i stand til at leve et liv uden kriminalitet.

Du skal desuden sikre, at domstolenes domme fuldbyrdes i overensstemmelse med reglerne i loven om straffefuldbyrdelse. Det skal ske med den nødvendige kontrol og sikkerhed, støtte og motivation, men også med den nødvendige respekt for de dømtes borger- og menneskerettigheder.

Dit arbejde indeholder såvel sikkerheds- og kontrolopgaver over for de indsatte som støttende og motiverende opgaver. Den indsatte har i nogle perioder brug for støtte og motivation og i andre perioder brug for større fokus på kontrol og sikkerhed for at komme sikkert videre til et liv uden kriminalitet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Sikkerheds- og kontrolfunktionen går blandt andet ud på at ledsage de indsatte ved retsmøder, hjemmebesøg, og når de skal overføres til andre fængsler. Du skal også visitere de indsatte, deres celler og opholdsrum.

I sjældne tilfælde kan du komme ud for at skulle anvende fysisk magt for at opretholde ro og orden, hindre flugt eller selvbeskadigelse.

Støtte og motivationsfunktionen går blandt andet ud på at støtte og motivere de indsatte i deres udvikling, således at deres muligheder for at klare sig efter afsoningen bliver bedre.

Som fængselsbetjent rådgiver og vejleder du den indsatte samt videreformidler kontakt til socialrådgivere, lærere og så videre.

Du fungerer også som sagsbehandlere for de indsatte i forhold til fagforening, sygesikring, familieforhold og bolig og arbejde efter løsladelsen.

Derudover ledsager du indsatte under udgang til besøg hos familien eller til møder hos sociale myndigheder og lignende.

Særlige opgaver har transportbetjente, der ledsager indsatte, der skal i retten, på hospital eller overflyttes til andet fængsel.

udgang til besøg hos familien eller til møder hos sociale myndigheder og lignende.

Fængsler og arrester er bemandet året og døgnet rundt. Som fængselsbetjent har du indflydelse på din vagtplan, således at størstedelen af dine vagter kan passes ind med familie- og fritidsliv.

Uddannelsen til fængselsbetjent foregår, efter at du er ansat. Uddannelsen veksler mellem undervisning på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter og praktik i et fængsel.

Arbejdsplads

Fængselsbetjente arbejder i arresthuse landet over og i åbne og lukkede fængsler. I arresthusene sidder personer, som endnu ikke har modtaget deres dom eller afsoner hæfte- eller korte fængselsstraffe, mens fængslerne alene benyttes til personer, der er idømt fængselsstraf.

Fængselsbetjente og transportbetjente er ansat i Kriminalforsorgen, se mere i Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Fængselsbetjent under uddannelse--28.612 kr.
Fængselsbetjent--31.039 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

I Kriminalforsorgen har du mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt og gøre karriere inden for flere forskellige arbejds- eller fagområder. Der er blandt andet mulighed for at blive instruktør i et af de ca. 50 forskellige trænings- og behandlingsprogrammer for indsatte.

Testledere og bedømmere ved optagelsesprøverne på uddannelsen er også fængselsbetjente, der er videreuddannet til netop de opgaver.

Det er også muligt at uddanne sig til praktikvejleder og være med til at uddanne nyansatte.

Efter nogle år i jobbet er der gode muligheder for at avancere til en lederstilling eller arbejde som konsulent inden for områderne sikkerhed, HR og resocialisering.

Mere uddannelse

Se www.kriminalforsorgen.dk.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.