Foto af Bilsynsassistent
Job

Bilsynsassistent

Alle registrerede motorkøretøjer i Danmark skal synes af en godkendt synsvirksomhed med fastsatte mellemrum.

Fakta

Arbejdssteder:
Synshaller og godkendte autoværksteder
Stillingsbetegnelser:
Synsassistent, Teknisk ansvarlig, Bilassistent, Synsassistent

For en ny personbil gælder eksempelvis, at den efter fire år skal synes hver andet år. Som synsassistent eller bilassistent syner du biler, lastbiler, motorcykler osv. Du skal kontrollere, om køretøjerne lever op til de tekniske krav, så bilerne ikke er til fare for trafikken.

For at blive synsassistent skal du have en uddannelse som automekaniker, lastvognsmekaniker eller lignende, og du skal bestå en særlig uddannelse rettet mod den type af syn, du skal foretage.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Vejledning - Du giver kunden råd om vedligeholdelse af bilen.
Vejledning - Du giver kunden råd om vedligeholdelse af bilen.

Et syn er en undersøgelse af alle slags køretøjer, som personbiler, motorcykler, varebiler, lastbiler, busser og påhængsvogne. Oftest er der tale om syn af personbiler, der ifølge loven skal synes med bestemte intervaller (periodiske syn) samt ved omregistrering af bilen. Taxier og lastbiler skal også synes regelmæssigt.

Assistenten kontrollerer lygter, bremser, styretøj, undervogn, støddæmpere og andet udstyr, der har betydning for trafiksikkerheden. Arbejdet foregår i synshaller og pladssynsværksteder.

Som synsassistent har du forskellige hjælpemidler til rådighed, fx værktøj, lifte, donkrafte, bremseprøvestande og lygtemåleapparater. Du arbejder ud fra et sæt regler med vedtægter og bestemmelser. Desuden måler du, om bilens udledning gennem udstødningen overholder de fastsatte grænseværdier.

Efter undersøgelsen udleverer assistenten en synsrapport med resultatet af undersøgelsen. Du skal også vejlede kunderne om de reparationer, der eventuelt skal foretages, og om lovbestemmelser og registreringsspørgsmål.

Synshallen ledes af en teknisk ansvarlig, ofte en uddannet automekaniker med efteruddannelse. Trafikstyrelsen fastsætter bestemmelser vedrørende syn og foretager desuden løbende kontrol af synsvirksomhederne.

Uddannelse

De forskellige firmaer, der foretager bilsyn, arrangerer kurser for medarbejderne. Godkendte kurser udbydes i samarbejde med tekniske skoler.

Betingelsen for deltagelse i kurserne som synsmedarbejder er, at du er uddannet mekaniker. Kurserne for teknisk ansvarlige kræver, at du er uddannet mekaniker eller har en anden relevant teknisk uddannelse på samme eller højere niveau.

Arbejdsplads

Bilsynsassistenter og teknisk ansvarlige arbejder i firmaer, der er godkendt til at foretage bilsyn. Der findes ca. 300 synsvirksomheder i Danmark. Se mere om Bilværksteder mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Bilsynstekniker32.092 kr.-34.146 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Bilsynsfirmaer er private virksomheder - både danske og udenlandske. Beskæftigelsesmulighederne som synsassistent er dybest set afhængig af bilparkens størrelse og alder. Mange af de godkendte virksomheder udfører også andre former for arbejde med biler, fx rustbehandling.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Se dine uddannelsesmuligheder.