Foto af Politibetjent
Job

Politibetjent

Politibetjentes arbejde består i at sørge for ro og orden i samfundet.

Fakta

Arbejdssteder:
Politistationer
Stillingsbetegnelser:
Politibetjent, Politiassistent

Politiets opgave er at skabe tryghed og orden i samfundet. Desuden deltager politibetjente i efterforskning og opklaring af forbrydelser. De kan også arbejde i Politiets Efterretningstjeneste.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af politibetjent
Alarm - Politiet bemander vagtcentralerne 112.

Som politibetjent er du med til at opretholde sikkerhed og orden i samfundet. De fleste politibetjente arbejder som en del af døgnberedskabet, der træder til ved udrykning i forbindelse med tyverier, ulykker, husspektakler, demonstrationer og lignende.

De hjælper desuden befolkningen og myndigheder i forbindelse med forsvundne personer, dødfundne, tvangsindlæggelser og fogedsager og tager imod anmeldelser om lovovertrædelser. Alle disse sager kræver undersøgelser, og at der bliver skrevet rapport.

Politiarbejdet kan også bestå af særlige opgaver, hvor man gør tjeneste som færdselsbetjent, hundefører, kriminaltekniker eller livvagt.

Mange betjente er med til at efterforske forbrydelser. Det sker i Efterforskningen, hvor betjentene har til opgave at opklare alvorlige forbrydelser, fx drab, voldtægt, røveri, bedrageri og andre lovovertrædelser, der kræver længerevarende efterforskning. Her benyttes ransagning, aflytning, observation og afhøring af vidner og sigtede.

Betjentene i Efterforskningen skriver rapport om resultatet af efterforskningen til anklagemyndighed og domstole.

Politikredsene har også betjente, der beskæftiger sig med opgaver som kriminalitetsforebyggende arbejde. De tager blandt andet ud og holder foredrag på skoler og i ungdomsklubber og deltager i bekæmpelse af vold, narkokriminalitet eller tyveri.

Som politibetjent kan man også være ansat til fortrinsvis administrative arbejdsopgaver, eller arbejde i afdelinger, som beskæftiger sig med registrering og efterforskning.

I jobbet er det en fordel at have et roligt og myndigt væsen. Du skal være ansvarsbevidst og kunne udvise omtanke. Du skal både have evnen til at være tilbageholdende i spændte situationer og til at kunne reagere hurtigt, når det er nødvendigt.

Du skal kunne møde ethvert menneske i øjenhøjde og med situationsfornemmelse, omstillingsparathed og psykisk balance. Desuden skal du besidde personlige kompetencer som analytiske tænkning, helhedsforståelse, handlekraft og evnen til at kommunikere, samarbejde og reflektere.

Enkelte erfarne politibetjente er hundeførere. Hunden bruges til humanitære opgaver, fx sporing og eftersøgning af personer. Politiet har også narkotikahunde, som er specialtrænede til at lede efter forskellige typer euforiserende stoffer.

Derudover er nogle betjente sprængstofhundefører, hvor de sammen med hunden skal lede efter sprængstoffer, ammunition og våben.

Hunden bor hos og trænes af hundeføreren, men udgifterne til hold af hunden, betales overordnet set af arbejdsgiveren.

En politikadet løser politimæssige opgaver i forbindelse med grænsekontrol og bevogtning.

Politikadetter er udstyret med politiets myndighedsbeføjelser og magtmidler, men har en kortere uddannelse end politibetjente. Politikadetten er klædt i politiets almindelige uniform med særlige distinktioner.

Arbejdsplads

De fleste politibetjente arbejder på en politistation i en af landets 12 politikredse. Hver politikreds ledes af en politidirektør og dækker typisk flere kommuner med en hovedpolitistation og flere lokale politistationer. 

Politikadetter ansættes i en af de tre politikredse, der løser opgaver med grænsekontrol samt større bevogtningsopgaver. Det er Københavns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politibetjente kan også søge ansættelse i Rigspolitiet. Se mere om politiet i Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Kriminalassistent--37.557 kr.
Politibetjent, Færdselsbetjent--35.809 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Lønnen for en nyuddannet politiassistent kendes ikke.

Fremtidsmuligheder

Allerede som nystartet politielev ansættes du i beredskabet på prøve. Som færdiguddannet bliver du fastansat. Efter nogle år i beredskabet kan du søge tjeneste i færdselspolitiet, hundeafdelingen, lokalpolitiet eller i en række specialafdelinger.

Se mere om karrieremuligheder i politiet på www.politiskolen.dk, fx som efterforsker, hundefører eller færdselsbetjent.

Til stillinger som rigspolitichef, vicerigspolitichef, politidirektør, vicepolitidirektør, politimester, vicepolitimester, politiassessor og politifuldmægtig skal man være uddannet jurist.

Mere uddannelse

Politiskolen afholder leder- og efteruddannelseskurser for politiets personale.

Som politikadet vil du få tilbudt efter- og videreuddannelse. Hvis du ønsker at skabe en karriere som politibetjent, kan du søge optagelse på politiets basisuddannelse og blive ansat som politibetjent. Du får merit for de fag, du allerede har haft på politiets kadetuddannelse.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

33-årige Nils Jul Gjerlev har siden folkeskolen haft en drøm om at blive politimand.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.