jobbet som brandmand
Job

Brandmand

Brandmænd rykker ud til brande, eksplosioner og større ulykker.

Fakta

Arbejdssteder:
Statslige, Kommunale og regionale redningsberedskaber, Falck
Stillingsbetegnelser:
Brandmand, Røgdykker, Redder, Ambulancefører, Holdleder, Indsatsleder

De arbejder ofte i psykisk belastende situationer, og de skal have en god fysik.

Der findes både heltids- og deltidsbrandmænd. Det sidste er det mest almindelige uden for de største byer i landet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af brandmand
Brandmand - Nogle brandmænd fungerer som ambulanceførere.

Som brandmand rykker du ud, når der er brand eller fare for brand eller eksplosion. Som slukningsmiddel er det mest almindeligt at bruge vand, men du kommer også til at bruge skum, pulver og kulsyre. Efter brandslukningen er du med til at rydde op og forebygge skader som følge af branden.

Det er også en del af dit arbejde at fungere som brandvagt i teatre og lignende.

Arbejdet som brandmand kræver, at du har en god fysik. Du må ikke lide af højdeskræk eller klaustrofobi. Du skal kunne arbejde i psykisk belastende situationer, hvor der måske er kommet mennesker til skade, og du skal være indstillet på at udføre arbejdet, selv om det er farligt.

Brandmænd tager ud til uheld med farlige kemikalier, større ulykker og andet redningsarbejde. Heltidsbrandmænd bruger ventetiden mellem udrykningerne til øvelser, undervisning og vedligeholdelse af materiellet.

Deltidsbrandmænd er det almindeligste i Danmark, og de møder på beredskabsstationen ved alarm. En del udrykninger foregår på grund af falsk alarm.

Holdledere leder brandmændenes arbejde. Det er brandmænd, som har videreuddannet sig på Beredskabsstyrelsens skole. De deltager i den praktiske uddannelse af brandpersonalet og skriver rapporter om brande.

Indsatsledere har den overordnede ledelse af slukningsarbejdet på brandstedet. Nogle har administrative opgaver. De skal fx behandle byggesager og føre tilsyn med brandfarlige bygninger.

Beredskabschefer leder redningsberedskabet i kommunerne. Hvis beredskabschefen ikke skal deltage som indsatsleder, behøver han ikke at have uddannelsen som indsatsleder.

Uddannelse

Du kan blive brandmand ved at:

  • søge ansættelse på fuld tid eller på deltid i et kommunalt redningsberedskab eller hos Falck. Se mere om uddannelsen til deltidsbrandmand hos Falck.
  • aftjene din værnepligt i Beredskabsstyrelsen. Se mere om værnepligt her.
  • indgå kontrakt som frivillig ved et kommunalt redningsberedskab. Læs mere om Beredskabskorpsets uddannelse.

Selve uddannelsen begynder du på efter ansættelsen. Den indeholder en grunduddannelse, en funktionsuddannelse og et udvidet førstehjælpskursus. Inden da skal du have taget et 12-timers førstehjælpskursus.

Førstehjælpskurser foregår over hele landet og udbydes af ASF-Dansk Folkehjælp, Beredskabsforbundet, Dansk Røde Kors, Falck, ungdomsskoler, idrætsforeninger, idrætshøjskoler, oplysningsforbund, fx AOF, FOF og LOF, samt det kommunale redningsberedskab.

Du kan også blive brandmand med erhvervsuddannelsen som redder.

Det kræver en god fysik og en stærk psyke at være brandmand.

En brandmand kan desuden blive udnævnt til stationsleder, og således være chef for brandstationen.

Arbejdsplads

En brandmand er normalt ansat ved de statslige, kommunale og reginonale redningsberedskaber og Falck. Se mere om Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Brandmester45.304 kr.--
Brandmand--26.294 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Hvis du gerne vil have flere opgaver og større ansvar, kan du blive holdleder, indsatsleder og beredskabschef.

Ønsker du at undersøge mulighederne for at blive brandmand, hvor du bor, skal du kontakte beredskabschefen i din kommune eller det lokale brandvæsen.

Behovet for deltidsbrandmænd er stort mange steder i landet, men der er ikke brug for så mange heltidsbrandmænd.

Mere uddannelse

Der tilbydes en række AMU-uddannelser inden for redning.

Brandmænd kan udbygge deres uddannelse på Beredskabsstyrelsens skoler. For at blive forfremmet til holdleder er det et krav, at man har gennemgået holdlederkurset, der varer 5 uger.

Ambulanceførere kan videreuddanne sig til ambulancebehandler, se mere i Redder.

Få mere at vide

Beredskabsstyrelsen
www.brs.dk

Falck
www.falck.dk

Hovedstadens Beredskab
www.hbr.dk

Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk
www.lfdb.dk

Dansk Folkehjælp
www.folkehjaelp.dk

Dansk Røde Kors, Landskontoret
www.rodekors.dk

Beredskabsforbundet
www.beredskab.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Thomas Søndergaard er uddannet redder og er ansat ved Københavns Brandvæsen. Jobbet kan til...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.