job og arbejdsmarkedet i Danmark

Erhvervsdykker- og minørarbejde

Dykning er foruden en sport også et krævende, professionelt erhverv med ret får udøvere.

Det er ret får professionelle dykkere, der kan leve af dykningen. Dykkere bruges i forbindelse med eftersøgnings- og redningsopgaver samt til undersøgelse af skader på skibe. Endelig løser de opgaver med eftersyn af bropiller og havneanlæg.

Erhvervsdykkere kan være ansat i virksomheder inden for brancherne vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning samt i rederier inden for skibsfart.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.