Foto af Naturvejleder
Job

Naturvejleder

Som naturvejleder skal du på en pædagogisk måde videregive din viden om naturen til andre mennesker.

Fakta

Arbejdssteder:
Naturcentre
Stillingsbetegnelser:
Naturvejleder

Du er derfor først og fremmest formidler. Oftest foregår din formidling på ture i skoven, på heden eller ved havet. Du skal have pædagogiske kompentencer, kunne lide at kommunikere med børn og voksne og samtidig være initiativrig og kreativ på turene.

En bred viden om miljø og kultur er en nødvendighed. Enkelte ture kan finde sted uden for normal arbejdstid, så du skal være indstillet på aften- og weekendarbejde.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af naturvejleder
Formidling - Naturvejlederen underviser skoleelever i naturens mysterier.

Som naturvejleder formidler du naturen på fx ture i skoven, i klitlandskaber og på heder eller ture til strandenge, søer og andre naturlokaliteter, hvor naturvejlederen kan fortælle om landskabernes oprindelse og om plantevækst og dyreliv.

Du færdes i landskabet med mennesker, der har vidt forskellig baggrund og viden. Din pædagogiske opgave er at give dem alle viden og gøre dem aktive og opmærksomme i naturen.

Turene sammen med naturvejlederen kan være offentlige, og derfor har alle interesserede mulighed for at melde sig. De kan også arrangeres for skoleklasser, organisationer, foreninger og andre interesserede.

Foruden den aktive formidling i naturen holder naturvejlederen foredrag, udarbejder informationsmateriale, laver udstillinger, rådgiver og afholder kurser.

Naturvejlederen kan også deltage i praktisk undersøgelses- og forsøgsarbejde.

Arbejdet kræver interesse for og alsidig faglig viden om natur, kulturhistorie og miljø. Naturvejlederen må være indstillet på skiftende arbejdstider og fx aften- og weekendarbejde.

Arbejdsplads

Det er blandt andet kommuner og Naturstyrelsen, der beskæftiger naturvejledere.

Det kan også være kommuner, museer og interesseorganisationer som fx Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund eller Dansk Skovbrug. Se mere om Organisationer og foreninger.

Enkelte tilbyder sig som private naturvejledere, der sælger forskellige former for ydelser, udflugter, undervisning mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Naturvejleder40.169 kr.39.568 kr.38.306 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er ingen formelle krav om uddannelse til at arbejde som naturvejleder. Derimod findes en række muligheder for at kvalificere sig gennem uddannelser på forskellige niveauer. Se mere under Mulige uddannelser.

Mere uddannelse

Hvis du allerede er ansat som naturvejleder eller arbejder med naturformidling, kan du tage en efteruddannelse som naturvejleder.

Læs mere om naturvejlederuddannelsen på Naturvejledning Danmarks hjemmeside

Du kan også tage en akademiuddannelse til friluftsvejleder.

Læs mere i uddannelsesartiklen friluftsvejleder

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.