Foto af Flyveinstruktør
Job

Flyveinstruktør

En flyveinstruktør har ansvaret for at undervise kommende piloter. Du skal selv være uddannet pilot for at fungere som flyveinstruktør. Som flyveinstruktør skal du lære de pilot-studerende teori, men du skal også undervise dem i praktisk flyvning.

Fakta

Arbejdssteder:
Flyveskoler, Luftfartsselskaber
Stillingsbetegnelser:
Flyveinstruktør, Teorilærer, Flight Instructor, Instrument Rating Instructor

Flyveinstruktører arbejder primært på flyveskoler og hos luftfartsselskaber. Jobbet som flyveinstruktør kan både være et fritidsjob og en fuldtidsbeskæftigelse.

Læs om uddannelsen i denne artikel.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af landende fly
Mærkelanding - Flyveinstruktøren kontrollerer elevens første sololanding.

En flyveinstruktør er en pilot, der er specielt uddannet til at undervise kommende piloter i både den teoretiske del og den praktiske flyvning. Nogle flyveinstruktører arbejder som freelance instruktører, fx i tilknytning til flyveklubber, mens andre arbejder som erhvervsflyveinstruktører og er ansat på en flyveskole.

Flyveinstruktørens arbejde omfatter teoriundervisning i fagene aerodynamik, aeroplan- og motorlære, flyveplanlægning, flyveinstrumenter, navigation, meteorologi, love og bestemmelser. Herudover undervises i flyvemedicin, flyvepsykologi, overlevelsestræning m.v.

Den praktiske undervisning foregår i en- og tomotorede fly samt i simulatorer.

De private instruktører uddanner privatflyvere med det såkaldte PPL, Private Pilot Licence (tidligere: A-certifikat).

Erhvervsflyveinstruktører uddanner erhvervspiloter, dvs piloter med det såkaldte CPL, Commercial Pilot Licence (tidligere: B-certifikat). I nogle tilfælde uddanner de erhvervspiloter videre til fx ATPL, Airline Transport Pilot Licence (tidligere: D-certifikat).

Instruktører, der underviser kommende piloter i grundlæggende flyveteori og flyvning kaldes Flight Instructor. Andre underviser i instrumentflyvning både teoretisk og praktisk og kaldes Instrument Rating Instructor.

En flyveinstruktør skal have viden, evne og holdning til at kunne fungere som instruktør. Desuden skal man have et CPL (Commercial Pilot License), have bestået den teoretiske eksamen for et National Airline Transport Pilot License eller den teoretiske eksamen til JAA Commercial Pilot Licence, have opnået 800 flyvetimer under IFR (instrumentflyvning) og være typegodkendt (class/type-rated) på det fly der undervises i.

Om uddannelsen

Uddannelsen til flyveinstruktør foregår på godkendte FTO flyveskoler (Flight Training Organisation).

På instruktøruddannelsen er der mulighed for at opnå følgende instruktørrettigheder:

  • FI(A) - Flight Instructor. Kurset består af 125 timers klasseundervisning samt 30 timers praktisk skoleflyvning. Teoriundervisningen forløber over 3 uger.
  • FI(A)IR - Instrument Instructor. Kurset består af 8 timers klasseundervisning samt 5 timers praktisk skoleflyvning.
  • IRI(A) - Instrument Instructor. Kurset består af 25 timers klasseundervisning samt 10 timers praktisk skoleflyvning. Teoriundervisningen forløber over 4 dage.

Uddannelsen består af et teoretisk kursus (instruktørkurset) og en praktisk uddannelse. Kurset skal bestås, før man kan gå i gang med den praktiske uddannelse, der omfatter mindst 30 timers skoleflyvning.

Instruktørkurset varer samlet ca. 4 måneder. Det foregår på dag- eller aftenskole, afhængig af den enkelte flyveskole. Undervisningen omfatter fagene nødprocedurer og flyvesikkerhed, flyvemedicin samt instruktionsteknik foruden psykologi, pædagogik og flyvepsykologi.

Den praktiske flyvning omfatter mindst 30 timers flyvning med og uden instruktør. Disse timer kan strækkes over en periode, men varer typisk 2-3 måneder.

Uddannelsen afsluttes med prøver over for Statens Luftfartsvæsen både efter teoridelen og efter den praktiske del. Prøverne giver adgang til instruktørbevis med ret til at undervise til privatflyvercertifikat samt til den grundlæggende del af den integrerede trafikflyveruddannelse.

For at få ret til at undervise til certifikater på højere niveauer må man opbygge yderligere flyveerfaring.

For at deltage i flyveinstruktørkursus skal du bl.a have en total flyveerfaring på mindst 200 timer, heraf et bestemt timetal som fartøjschef. Oplysning om de specifikke krav kan i øvrigt fås på luftfartsskolerne.

Flyveinstruktørkursets teoretiske del koster 20-25.000 kr. En hel uddannelse koster 80-100.000 kr. plus gebyrer til prøver.

Arbejdsplads

Flyveinstruktører ansættes på en af de private flyveskoler. Nogle private flyveinstruktører arbejder freelance fx i tilknytning til en flyveklub. Se mere om Voksenundervisning.

 

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Piloter med instruktørfunktion60.193 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Flyveinstruktører kan som hovedregel ikke leve af det job alene. Nogle er ansat i luftfartsselskaberne som piloter og arbejder som instruktør på deltid. Andre har et andet hovederhverv og arbejder som instruktører i fritiden.

Karrieremulighederne ligger i at øge andelen af din arbejdstid med flyveinstruktion. I den forbindelse er mulighederne størst gennem ansættelse i et luftfartsselskab, hvor instruktører arbejder med intern uddannelse af piloter til forskellige typer certifikat eller omskoling til nye flytyper.

Enkelte arbejder som instruktør eller chefinstruktør på en af de private flyveskoler. Her suppleres jobbet også af anden beskæftigelse, fx som erhvervspilot eller administrativt arbejde.

Få mere at vide

Mere præcise oplysninger om priser fås ved henvendelse til flyveskolerne.

Flyvebranchens Personale Union (FPU)
www.flyvebranchen.dk

Trafikstyrelsen
www.Trafikstyrelsen.dk

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.