Renovationschauffør arbejder
Job

Renovationschauffør

Arbejdet som renovationschauffør er et praktisk arbejde, hvor du rydder op ved ejendomme og boliger.

Fakta

Arbejdssteder:
Renovationsselskaber, Private vognmænd
Stillingsbetegnelser:
Renovationschauffør

Du skal derfor være god til at skabe orden og have lyst til at rydde op efter andre mennesker. Som renovationschauffør skal du ofte løfte tunge ting og store affaldssække, og det er derfor vigtigt at have en god fysik. Du skal være indstillet på at skulle tidligt op om morgenen og arbejde på skiftende tidspunkter.

Det er desuden vigtigt, at du har forstand på forskellige matrialer og farligt affald. Renovationschauffører arbejder typisk ved renovationsfirmaer eller er ansat ved private vognmænd.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af skraldemand
Skraldemand - I mindre distrikter er chaufføren ofte alene om arbejdet.

Når du arbejder som renovationschauffør, går dit arbejde ud på at hente affald ved de enkelte boliger. Det bliver også kaldt dagrenovation. Affaldet er i plastsække, papirsække eller containere på hjul. Du er både med til at samle affaldet ind og til at køre renovationslastbilen.

Hvis affaldet er i sække, sætter du en ny sæk i affaldsstativet. De fulde sække køres ofte på en særlig sækkevogn, der kan rumme 5-6 sække, hen til renovationslastvognen, også kaldet komprimatorbilen. På bagenden af komprimatorbilen er monteret en lift, som automatisk tømmer sækkene op i bilen.

Er affaldet i rullende containere, kan liften tømme indholdet af disse direkte op i bilen. Komprimatorbilen er en specialbygget lastbil, hvor lastdelen er en lukket kasse med et kraftigt stempel, der kan presse affaldet hårdt sammen. Affaldet bliver kørt til en forbrændingsanstalt.

Arbejdstiden begynder oftest kl. 6 om morgenen eller tidligere. Dit arbejde foregår ofte på akkord, og det betyder, at du har fyraften, når det fastlagte antal sække eller containere er hentet og tømt.

Arbejdet kræver fysisk styrke. Til dine arbejdsopgaver hører også, at lastbilen skal gøres ren udvendig og indvendig, både i førerhus og komprimator.

Nogle typer af affald kræver en særlig behandling. Papiraffald bliver indsamlet i komprimatorbiler og kørt til papiranlæg til genbrug. Flasker og glas bliver samlet både ved de enkelte husstande og fra containere på gaden.

Indsamling foregår ved hjælp af lastbiler med en kran, der kan løfte containerne ind over lastbilen, så de kan tømmes. Flaskerne køres til flaskegenbrug. Det knuste glas bruges til fremstilling af nyt glas på glasværker. Chauffører, der indsamler denne type affald, skal normalt have krancertifikat.

Farligt affald udgør en særlig kategori. Det er fx batterier, malerrester, sprøjtevæske eller andre kemikalier. Transporten af denne type affald foregår i særlige biler og kræver specialuddannelse af renovationschaufføren.

Arbejdsplads

Som renovationschauffør arbejder du i renovationsfirmaer og hos private vognmænd, der har specialiseret sig i indsamling af affald. Se mere om branchen Renovation og genbrug.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Lastbilchauffør - renovation30.151 kr.--
Renholdningsarbejder30.870 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne varierer, bl.a. afhængig af hvor i landet, man søger arbejde.

Mere uddannelse

Der er en række kompetencegivende AMU-kurser inden for området Renovation, bl.a i kørsel med affaldstransport.

Få mere at vide

Danske Vognmænd
www.dtl.eu

Fagligt Fælles Forbund (3F)
www.3f.dk

Mulige uddannelser

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.