Foto af Skibsmekaniker
Job

Skibsmekaniker

Som skibsmekaniker arbejder du især ombord på skibe under sejlads.

Fakta

Arbejdssteder:
Skibe
Stillingsbetegnelser:
Skibsmekaniker

Arbejdet er en blanding af arbejde som mekaniker og arbejde som skibsassistent. Du kan også arbejde på skibsværfter og på forskellige værksteder.

Ud over mekanikerarbejdet deltager du i brovagt og maskinvagt, og du styrer skibet som rorgænger. Desuden er du med til at gøre klar, når skibet skal losses og lastes. Og så er du med til rengøring og vedligeholdelse.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af skibsmakniker
Skibsmekanikeren arbejder i maskinen, mens skibet sejler.

Som skibsmekaniker sørger du for den løbende vedligeholdelse af skibets motorer og de øvrige mekaniske og tekniske systemer. Det drejer sig først og fremmest om skibenes hovedmotorer med tilhørende koblinger og rør- og kølesystemer. Du tager dig også af hjælpemaskineriet, fx andre mindre motorer, kompressorer, pumper og hydrauliske anlæg.

På motorerne skal du fx udskifte lejer, slibe og indstille ventiler, rense og udskifte filtre og tilspænde motordele. Du kan også efterse og reparere det forskellige maskineri.

Arbejdet bliver udført med almindeligt håndværktøj. Ved reparation og fremstilling af reservedele bruger du også værkstedsudstyr og -maskiner.

Arbejdsplads

En skibsmekaniker arbejder om bord på skibe under sejlads. Det er især fiskefartøjer, coastere og andre mindre skibe. Se mere om Skibsfart.

Men skibsmekanikere har også mulighed for at finde arbejde på land, fx på skibsværfter og motorværksteder.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Skibsmekaniker34.202 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er gode muligheder for at få job som skibsmekaniker.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for området Elektrisk automation på aut. maskiner og anlæg.

Få mere at vide

Industriens uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

CO-Søfart
www.co-sea.dk

Danmarks Rederiforening
www.shipowners.dk

Søfartsstyrelsen
www.sofartsstyrelsen.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.