Foto af Lufthavnsarbejder
Job

Lufthavnsarbejder

Lufthavnsarbejdere arbejder i lufthavnene med at tage imod fly og sende fly af sted igen.

Fakta

Arbejdssteder:
Handlingselskaber i lufthavne
Stillingsbetegnelser:
Lufthavnsarbejder, Flyarbejder, Lastemand, Bagageportør, Lufthavnsportør, Catering-mandskab, Rengøringspersonale, Gate-co-ordinator, Flymekanikere

Betegnelsen lufthavnsarbejder dækker over en lang række funktioner i forbindelse med klargøring af fly.

Lufthavnsarbejderne sørger på kortest mulig tid for at tømme flyet for bagage, affald mv. og laste det igen med nye forsyninger, gods og passagerernes bagage. Det skal pakkes, så flyets balance er optimal.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af lufthavnsarbejder
Marshaller - en specialfunktion er at dirigere flyene på plads på standpladsen.

Når et fly lander, har flyarbejderne gjort forarbejdet for at tage imod flyet. På standpladsen, hvor flyet bliver parkeret, er den såkaldte jetbro blevet justeret i højde og længde, så den kan kobles til flyets passagerdøre. På den måde bliver der skabt forbindelse til lufthavnsbygningen gennem gaten.

Når flyet holder stille, kobler flyarbejdere en strømforsyning til, så piloterne kan standse flyets motorer. Når det er sket, sættes klodser omkring hjulene, så flyet holdes på plads.

Mens passagererne går fra borde, kører lastefolk og bagageportører de såkaldte loadere til, så flyets lastrum kan tømmes for gods og bagage. En loader er en lastbil, hvor lastrummet kan hæves og sænkes, så det passer i højden til alle større fly.

Når al passagerernes bagage er ude, bliver flyet tømt for post og cargo, som er almindeligt fragtgods. Fragten er ofte lastet i containere, der passer til flyets dimensioner.

Flyarbejdere kører ved hjælp af et transportsystem i flyets gulv containerne ud på en loader og sænker den ned. Det hele styres af lastemanden fra et lille panel i siden på flyet. Derfra skubbes de ud på en såkaldt palletvender, som er en slags traktor, der kører containerne videre til fragthallen.

En særlig vogn tømmer flyets wc-tank og påfylder rent vand. Catering-mandskab tømmer flyet for gamle madvogne og laster nye om bord, og rengøringspersonalet går om bord for at rydde op og gøre rent i kabine og cockpit.

En flymekaniker har et særligt ansvar og taler med piloterne for at høre, om der skal repareres noget, eller om der er konstateret fejl på nogle af flyets mange systemer. Mekanikerne kontrollerer flyets teknik, lys og rorflader og ser efter, at alt sidder, som det skal. De fylder også olie på og inspicerer de tømte lastrum.

Som oftest skal flyet af sted igen i løbet af et par timer. Forinden bliver det tanket op med ca. 20-30 tons brændstof.

Inden start foregår samme proces i omvendt rækkefølge. Flyarbejderne kører loadere og andre køretøjer til flyet. Fragt, post og bagage lastes i løbet af en lille halv time, mens passagererne går om bord.

En særlig traktor kører til og får koblet en hydraulisk gaffel på flyets næsehjul. Traktoren kan skubbe og styre flyet ud fra gaten.

Til sidst bliver det bagerste lastrum pakket, fx med barnevogne, kørestole eller reservedele. Lugerne til lastrummene lukkes og låses, og flymekanikeren går en sidste runde for at tjekke, at alt er, som det skal være.

Den ansvarlige for lastningen af flyet, den såkaldte gate-co-ordinator, kontrollerer ud fra en liste, at der er lastet det korrekte gods og den rigtige bagage. Han udskriver en endelig liste, kaldet loadsheet, som flyets kaptajn underskriver, hvorefter flyet er klar til afgang.

Forbindelsen mellem gaten og flyet køres fra, pushback-traktoren løfter næsehjulet, og mekanikeren er i radiokontakt med piloterne. Når flyvelederne i kontroltårnet giver tilladelse til pushback, lader piloterne beskeden gå videre til mekanikeren, som giver signal til pushback-chaufføren om at skubbe samt i hvilken retning.

Når flyet er ude på taxivejen, sænkes det igen og kobles fra traktoren. Mekanikeren følger hele proceduren nøje, og først når han konstaterer, at flyet har startet motorerne og kan køre ved egen kraft, giver han signal ved at række tommelfingeren i vejret.

Arbejdet er fysisk krævende med mange tunge løft. Flyarbejderen er ofte inde i de lavloftede lastrum nederst i flyet. Flyarbejdere arbejder på skiftehold, på alle tider af døgnet, hele året rundt og som oftest udendørs.

For at blive ansat som flyarbejder kræves ingen særskilt uddannelse. Man skal typisk være 23-28 år, have kørekort, gode engelskkundskaber samt et godt helbred. Stort kørekort er en fordel, men ikke et krav. Desuden kræves ren straffeattest.

Som nyansat portør gennemgår du et træningsprogram, der består af et 3-dages kursus efterfulgt af 8-10 oplæringsvagter.

Arbejdsplads

Flyarbejdere er ansat i ekspeditionsselskaberne (de såkaldte handling-selskaber) i de større lufthavne. De arbejder på standpladserne for passager- og charterfly eller som portører i fragtterminalerne, hvor de tømmer og laster særlige fragtfly. Se mere om Hjælpevirksomhed til transport.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Fragtleder - luftfart37.415 kr.--
Lufthavnsportør32.918 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Ansættelse inden for området sker som oftest på en tidsbegrænset kontrakt og på deltid. Fastansættelse sker ved rekruttering blandt de deltidsansatte.

Mere uddannelse

Flyarbejdere kan deltage i kurser, som arrangeres af ansættelsesstedet.

Desuden findes AMU-kurser om transportarbejde i lufthavne.

Få mere at vide

Luftfart (HK/Privat)
www.hk.dk/luftfart

Fagligt Fælles Forbund - 3f
www.3f.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.