Foto af Flyveklarerer
Job

Flyveklarerer

Som flyveklarerer hjælper man piloter med planlægning af flyvningen, man overvåger afviklingen af flyvningen og griber ind ved forstyrrelser i driften.

Fakta

Arbejdssteder:
Luftfartselskaberne
Stillingsbetegnelser:
Flyveklarerer, Flight Dispatcher

Flyveklarerere (på engelsk: Flight Dispatcher) gør tjeneste ved et enkelt flyselskabs ruter, og skal time for time holde sig ajour med alle forhold, der kan påvirke gennemførelsen af flyvningen.

Inden jobbet som flyveklarerer påbegyndes, skal man bl.a. inden for de sidste 12 måneder have foretaget mindst én flyvning i cockpittet over den del af ruten, som hører under éns arbejdsområde. Flyveklarereren deltager i udarbejdelse af flyveplaner.

Læs også om uddannelsen i denne artikel.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af flyveklarerer
Briefing - Flyveklarereren gennemgår flyveplanen i detaljer med piloterne.

Flyvning med rute- og fragtfly over store afstande foregår i stor højde, hvor flyvning kan gennemføres med mindre brændstofforbrug og under mindre påvirkning af dårligt vejr.

Forud for flyvningen indsamler flyveklareren alle oplysninger om forhold i lufthavne og i luftrummet, der kan have betydning for gennemførelse af flyvningen. På dette grundlag udregner flyveklarereren den præcise rute, flyet skal følge, samt den optimale hastighed, der sikrer den mest økonomiske gennemførelse af flyvningen. Alle informationer inddgår i en såkaldt driftsflyveplan.

Driftsflyveplanen indeholder en lang række beregninger af flyets vægt, lastens indhold og fordeling samt mængden og forbruget af brændstof. Disse forhold holdes op imod vind- og vejrforhold og andre indgribende forhold på ruten.

Flyveklarereren gennemgår driftsflyveplanen med flyets piloter og informerer om de forventede betingelser for flyvningen.

Flyveklarereren tilmelder desuden flyet til ATC (Air Traffic Control) ved en ATC-flyveplan. Den indeholder oplysninger om flyets betegnelse, startsted, forventet starttidspunkt, flyvefart og højde, rute, bestemmelsessted og beregnet tidsforbrug. Det er med andre ord alt, der vedrører den pågældende flyvnings sikkerhed. Denne flyveplan skal godkendes af alle ATC-myndigheder i de lande, der bliver berørt af den enkelte flyvning.

Under flyvningen kan der ske ændringer af både vind- og vejrforhold eller forhold i de områder, der skal overflyves og lufthavne, der skal landes i. Det kan være uvejr, som kræver en ruteændring, modgående luftstrømme, som forøger brændstofforbruget og flyvetiden, eller der kan være strejke i en lufthavn, der var planlagt til en mellemlanding.

Flyveklarereren laver ændringer i driftsflyveplanen og giver piloterne de opdaterede oplysninger. Samtidig kommunikerer flyveklareren med de berørte myndigheder om ændringer i ATC-flyveplanen.

Flyveklarereren griber ind ved alle former for forstyrrelser på grund af vejr, strejker eller andre uroligheder. I nødsituationer er det flyveklarereren, som skal sørge for, at de nødvendige foranstaltninger efter driftshåndbogen bliver iværksat.

Nogle flyveklarerere styrer flyselskabets booking af flybesætninger. Hvis selskabet fx må indsætte et andet fly end det planlagte på en fjern destination, skal flyveklarereren indkalde og sammensætte en besætning af ansatte, som er på såkaldt stand-by i nærheden af den pågældende lufthavn.

Hvis et fly får tekniske problemer under flyvningen, sørger flyveklarereren via radio for, at der står en flymekaniker parat i lufthavnen til at finde og eventuelt rette fejlen i den korte tid, flyet står på jorden.

Flyveklarerere arbejder i 3-holdsskift. Arbejdet udføres døgnet rundt og alle ugens dage.

For at blive ansat i en flyveklarererstilling skal man have et godt kendskab til engelsk (både i skrift og tale) og et gyldigt flyveklarerercertifikat (K-certifikat). Certifikatet udstedes af Statens Luftfartsvæsen (Trafikstyrelsen) efter ansøgning på en særlig formular. Ansøgere til certifikatet skal:

 • være fyldt 21 år
 • have fast bopæl i Danmark eller være ansat i et dansk luftfartsselskab og ikke være frakendt retten til at gøre tjeneste som flyveklarerer
 • have gennemført uddannelsen til flyveklarerer (se nedenfor)

Uddannelse

Uddannelsen består af et 3-måneders flyveklarererkursus og en praktisk uddannelse. Hele uddannelsen varer i alt ca. 6 måneder. Uddannelsen foregår som led i ansættelsen. Kurset afvikles af Trafikstyrelsen, mens praktikken foregår i virksomheden.

Flyveklarererkurset består af undervisning i:

 • jet-aerodynamik, præstation, masse og balance
 • jetfly-systemer og -motorer
 • langdistance flyveplanlægning, ops-planlægning og analyser
 • menneskelig ydeevne og begrænsning
 • radarsystemer og computer-navigationssystemer
 • meteorologi i stor højde, tropisk og polar meteorologi
 • langdistance-navigation og polar-navigation
 • love og bestemmelser

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, der aflægges over for Statens Luftfartsvæsen (Trafikstyrelsen).

Praktikken skal foregå på flyveklarererkontoret i et luftfartsselskab for offentlig lufttrafik. For at få certifikat som flyveklarerer skal man have udført mindst 90 dages tilfredsstillende tjeneste som flyveklarerer under instruktion af en flyveklarerer, der er godkendt hertil af Statens Luftfartsvæsen.

Flyveklarererkurset koster i alt ca. 45.000 kr., der opkræves inden kursusstart.

Vilkårene under uddannelsen afhænger af, hvilket luftfartsselskab man er ansat i. Nærmere oplysning om vilkår fås ved henvendelse til disse virksomheder. Oftest betales kurset dog af arbejdsgiveren. Hvis man er ansat i SAS, får man løn under uddannelsen og - efter aftale - uddannelsen betalt.

Arbejdsplads

Flyveklarerere ansættes i luftfartsselskaberne og arbejder på selskabernes flyveklarererkontorer. Se mere om Hjælpevirksomhed til transport.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Flyveklarerer, Flight Dispatcher43.373 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er mellem 100 og 150 flyveklarerere i Danmark. Flyveklarerere ansættes og uddannes efter luftfartsselskabernes behov.

Flyveklarerer får normalt job, når der opslås ledige stillinger i luftfartsselskaberne. Det mest almindelige er, at uddannelsen tilbydes personer, der allerede er ansat i en anden administrativ stilling i selskabet.

Som uddannet flyveklarerer kan man avancere til overordnede stillinger inden for systemet, fx vagtchef eller trafikleder, ligesom der vil være gode muligheder for job i udlandet.

Få mere at vide

Salda (Dansk Flyveklarererforening)
Postboks 29, Københavns Lufthavn 1, 2770 Kastrup

Trafikstyrelsen
www.trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen om uddannelse som flyveklarerer.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.