Foto af Bud
Job

Bud

Bude transporterer varer. Ofte møder budet om natten eller tidligt om morgenen.

Fakta

Arbejdssteder:
Budfirmaer, Detailforretninger, Supermarkeder, Avisdistributører, Kurérfirmaer, Private og offentlige virksomheder og institutioner
Stillingsbetegnelser:
Bud, Cykelbud, Kontorbud, Butiksbud, Avisomdeler, Reklameomdeler, Piccolo, Piccoline

Cykelbude kører med breve, pakker, fotos osv., avisbude kører med aviser og reklamer, og et butiksbud kører med varer mellem butikken og kunder.

Kontorbude sørger for posten internt i virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Hvis du vil arbejde som bud, er der flere muligheder. Du kan fx arbejde som avisbud, cykelbud og butiksbud.

Cykelbude udbringer breve og forsendelser for private firmaer. Jobbet minder meget om traditionelt postbud, men er begrænset til forsendelser fra private og offentlige virksomheder. Udbringningen sker i de større byområder på cykel eller knallert.

Cykelbude arbejder i de større byer. Cykelbuddets vigtigste opgave er at hente breve, pakker, foto, DVD'er osv. hos kunder og bringe dem til modtageren så hurtigt som muligt.

I storbyer er det ofte hurtigere og billigere med cykel end med bil. Udbringningen styres fra firmaets central, der dirigerer budene rundt på de forskellige opgaver via walkie-talkie og mobiltelefon.

Du kører normalt på din egen cykel og bruger det meste af arbejdsdagen på den. I korte perioder i løbet af dagen, hvor du ikke har en tur at køre, kan du opholde dig på et af de udendørs samlingssteder, som de forskellige budfirmaer har rundt om i byen. Her mødes du med en andre cykelbude og venter på den næste opgave og ordner eventuelle praktiske ting i forbindelse med arbejdet.

Ud over at bringe forsendelser rundt kan man også få mere specielle opgaver, hvor man selv står for planlægningen af turen. Transporten sker i nogle tilfælde i bil.

Nogle budfirmaer tilbyder deres kunder hjælp til kuvertering eller andre opgaver, som virksomhederne ikke selv har tid eller personale til.

Butiksbude arbejder først og fremmest med at bringe varer ud til kunderne for den forretning eller det firma, hvor du arbejder. Budarbejdet kan også være transport af varer fra en leverandør og hjem til forretningen.

Drejer det sig blot om få varer, foregår transporten i reglen med budcykel eller knallert. Større transporter, som udføres af bude over 18 år, sker med bil.

Ud over transportarbejde er du ofte med til at pakke varer, rydde op i butik (især når det drejer sig om mindre butikker) og på lager, vaske butiksfacader, feje fortov og tage sig af lettere vedligeholdelse af budcykel, knallert eller lignende.

Man kan blive ansat som heltids- eller deltidsbud, sidstnævnte er ofte skoleelever.

I visse forretninger kan du blive ansat som ungarbejder med arbejdsopgaver, som ligger tæt op ad butiksbudenes, fx rengøring, oprydning af kundevogne, flaskemodtagelse, betjening af softice-maskine osv.

Kontorbude arbejder normalt med at transportere post eller mindre varer. Det kan være inden for virksomheden eller institutionen og mellem hovedkontor og selvstændige afdelinger. De tager sig også af sortering, frankering og afsendelse af post samt eventuelt af den direkte udbringning til banker og andre forretningsforbindelser.

Kontorbude under 18 år kaldes mange steder for piccoloer, kvindelige kontorbude kaldes af og til piccoliner. Du kan også være beskæftiget med lettere kontorarbejde som fx kartoteksarbejde, arkivering af dokumenter og forskelligt sorteringsarbejde.

Et kontorbud kan også komme ud for at skulle fotokopiere, passe telefon samt udføre andet forefaldende arbejde, som ikke kræver faglig uddannelse.

Avisbude uddeler aviser til abonnenter på faste ruter eller distrikter i de største byer og ude på landet. I byen kan avisbudet have et område med et stort antal abonnenter i etageejendomme, mens et avisbud på landet skal ud med langt færre aviser, fordi der er længere mellem husstandene.

foto af avisbud
Morgenjob - Avisbudet pakker aviser efter en liste med abonnenter.

Et avisbud bliver lært op af et andet bud eller af en instruktør. I København og i de større byer i provinsen møder du på et afhentningssted, hvor aviserne udleveres. På landet bliver aviserne kørt ud til din bopæl af den distributør, du er ansat hos.

Du skal være mindst 13 år for at gå med aviser. Er du under 18, må du normalt ikke arbejde før klokken 6 om morgenen.

Som reklameomdeler uddeler du reklamer, tryksager og tilbudsaviser i både byerne og på landet.

Arbejdsplads

Cykelbude arbejder i private budfirmaer. Visse firmaer leverer budkørsel både med cykel og bil. Se mere om Post- og kurertjenester.

Butiksbude arbejder fx i supermarkeder, købmandsforretninger, apoteker og bagerier.

Kontorbude ansættes fortrinsvis i den private sektor i både store og små servicevirksomheder. Der findes også kontorbude i den offentlige sektor. Piccoloer er ansat inden for hotel- og restaurationsbranchen.

Man henvender sig til den lokale avisdistributør, hvis man vil have job som avisbud. Distriktsblade, reklamer og tryksager omdeles af forskellige distributionsfirmaer, som beskæftiger et stort antal bude. Budene arbejder her nogle timer en eftermiddag om ugen, ofte også søndag.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Avisbud, Cykelbud, Kurer, Postomdeler22.719 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Cykelbude er ofte unge under uddannelse, der tjener penge ved jobbet som cykelbud i en kortere eller længere periode.

Unge under 18 år kan få job som kontorbud, piccolo eller piccoline og forlader typisk jobbet, når de fylder 18 år. Voksne kontorbude ansættes ofte i virksomheder, hvor de i forvejen er kendt. Der er generelt en faldende beskæftigelse inden for området.

Avisbude er både unge, som arbejder i en kortere eller længere periode, og voksne, som har det som deres faste job. Det er ofte erfarne avisbude, der bliver bestyrer for avisdepoterne.

Mere uddannelse

For bude over 18 år, som kører varer og gods ud i bil, findes der en række AMU-kurser inden for Transporterhvervene.

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.