Foto af Trafikleder
Job

Trafikleder

Trafikledere og andet trafikstyringspersonale i Banedanmark arbejder med at planlægge og styre togtrafikken.

Fakta

Arbejdssteder:
Fjernstyringscentraler og kommandoposter hos Banedanmark
Stillingsbetegnelser:
Trafikleder, Trafikinformationsmedarbejder

De beskæftiger sig med statens jernbaner i Danmark. Personalet informerer også passagererne om togtrafikken. Jobbene findes både ved DSB, privatbanerne og letbanerne.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af trafikleder
Trafikstyring - Personalet har også en del administrativt arbejde.

Trafikstyringspersonalet i Banedanmark styrer togtrafikken på statens jernbanenet. Banedanmark er ansvarlig for statens jernbaner i Danmark og tager sig af drift og vedligeholdelse, køreplanlægning og trafikstyring. Det er også Banedanmark, der projekterer og anlægger jernbaner.

Banedanmark sørger for, at trafikken bliver afviklet så sikkert, miljøvenligt og præcist som muligt. Sikkerheden er altafgørende. Det er frem for alt vigtigt at undgå skader på personer og materiel. På privatbanerne findes tilsvarende personale.

Letbaner har deres egne centraler til styring og overvågning af trafikken. Da letbaner kører på skinnestrækninger, hvor der også færdes biler, cyklister og fodgængere, stiller det særlige krav til styringen.

Der skal tages hensyn til miljøet, det sker ved at lave "grønne bølger", så store tog ikke stopper unødigt. Togene skal køre til tiden. Kunderne skal kunne stole på køreplanen.

Trafikledere overvåger trafikken fra fjernstyringscentraler og kommandoposter landet over. Arbejdet på fjernstyringscentralerne skifter mellem hektiske myldretidstimer med tæt trafik og mere fredelige perioder. På nogle tider af døgnet kræver godstrafikken en særlig indsats.

Som trafikleder skal du opfylde helbredskravene på jernbaneområdet, blandt andet vedrørende syn og hørelse.

Trafikinformationsmedarbejdere har ansvaret for at informere om togtrafikken via højttalere, skilte og skærme på stationerne og via andre kanaler, fx internettet.

Arbejdet i fjernstyringscentralerne sker i tæt samarbejde med togselskabernes personale, fx togførere og lokomotivførere.

Uddannelse

Banedanmark afholder efter behov tre forskellige interne uddannelser: Trafikleder på S-banen, Trafikleder på Fjernbanen samt Trafikleder på Fjernbanen - København.

Uddannelserne varer alle mellem 6 og 11 måneder og består af en teoridel med praktikperioder ind imellem. Uddannelserne afsluttes hver især med en prøve, som også skal bestås.

Se mere om uddannelserne på Banedanmarks hjemmeside.

Arbejdsplads

Trafikstyringspersonale i Banedanmark arbejder ved fjernstyringscentraler og kommandoposter landet over. Privatbanerne har egne centraler til trafikstyring. Se mere om brancherne Regional- og fjerntog samt Lokaltog, bus og taxi mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Baneassistent, Trafikleder41.340 kr.-36.929 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Gennemsnitslønnen er afhængig af jobfunktion og hvor i landet man arbejder.

Fremtidsmuligheder

Der er gode chancer for at blive ansat i Banedanmark. Du uddannes i forbindelse med, at du bliver ansat. Oplæringen som trafikinformationsmedarbejder varer ca. 6 uger. Uddannelsen til trafikleder varer 9 måneder.

Trafikstyringspersonale ved Aarhus letbane bliver også uddannet i forbindelse med ansættelsen. Se mere om uddannelsen Personbefordring med metro og letbane.

Mere uddannelse

Medarbejderne efteruddannes løbende.

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.