Job

Maskinsnedker

En maskinsnedker udskærer og forarbejder træ.

Fakta

Arbejdssteder:
Træindustrien, Møbelindustrien, Skibsværfter
Stillingsbetegnelser:
Maskinsnedker

Som maskinsnedker arbejder du ofte sammen med specialarbejdere: træindustriarbejdere og maskinpassere. Maskinsnedkerne tilrettelægger arbejdet og opstiller de forskellige maskiner til bestemte arbejdsopgaver. Maskinpasserne og træindustriarbejderne betjener så maskinerne og har andre, mere rutineprægede opgaver.

Der er omfattende sikkerhedsbestemmelser af hensyn til arbejdsmiljøet. En maskinsnedker skal have et godt håndelag og et sikkert øjemål. Man skal kunne arbejde præcist og kunne tåle at stå op længe, mens man arbejder. Det er en fordel at have sans for mekanik.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af maskinsnedker
Værktøjet - Maskinsnedkeren skal selv kunne vedligeholde det kostbare værktøj.

Næsten alt dit arbejde foregår ved hjælp af maskiner. Ofte planlægger du et helt produktionsforløb med materialer, maskinopstilling og evt. programmering af maskiner.

Du skærer de rå brædder til og fjerner krumninger og skævheder. Herefter forarbejder du træet ved at høvle og skære det i den ønskede form. Du anvender en lang række maskiner under arbejdet.

Det er også din opgave at efterbehandle træet. Det kan være lakering eller bejdsning, og det foregår enten på maskiner eller ved sprøjtning. Du fremstiller også forskellige slags finér (tynde træplader) og sammenlimet træ.

Som maskinsnedker vedligeholder du selv maskiner og værktøj. Du er også med til at lave mindre reparationer. Stadig flere træindustrimaskiner er styret ved hjælp af it. Her anvender man såkaldt cnc-teknik. Cnc-maskinerne bliver opstillet og programmeret til de forskellige opgaver af maskinsnedkere.

Arbejdsplads

Maskinsnedkere arbejder med fremstilling af produkter til byggeriet, fx parketstave til gulve eller bygningstømmer og snedkerartikler, se mere om Træindustri.

Desuden arbejder de med produktion af møbler og boliginventar, fx køkkenelementer, se mere om Møbelindustri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Industrisnedker27.979 kr.--
Maskinsnedker, Trædrejer27.558 kr.--
Maskinsnedkermester28.329 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Som maskinsnedker kan man starte egen virksomhed som selvstændig snedkermester. Oplysning om etableringsvilkår m.v. kan fås hos Træets Arbejdsgiverforening. Man kan evt. tage uddannelsen til håndværksmester.

Der er gode beskæftigelsesmuligheder inden for området.

Mere uddannelse

Træets Uddannelser afholder efteruddannelseskurser for maskinsnedkere og træindustriarbejdere. Fx AMU-kurser inden for Maskin- og værktøjsområdet og Møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv.

Få mere at vide

Fagligt Fælles Forbund - 3f
www.3f.dk

Træindustriens Efteruddannelsesudvalg
www.snedkerudd.dk

Træets Arbejdsgiverforening
www.ta.di.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.