Modelsnedker
Job

Modelsnedker

En modelsnedker arbejder fx på maskinfabrikker og støberier. Du laver bl.a. modeller til støbeforme.

Fakta

Arbejdssteder:
Modelsnedkerværksteder, Maskinfabrikker, Plastfabrikker, Støberier
Stillingsbetegnelser:
Modelsnedker

Støbeforme bliver brugt til at fremstille maskindele, skibsskruer, telefoner, vandhaner og andre ting i metal og plastik. Modellerne kan være meget forskellige i størrelse. Nogle modeller kan udføres på et par timer; andre kan være så store, at flere mand må arbejde på dem i mange uger.

Det er ofte nødvendigt at fremstille en model i flere dele, der så bliver sat sammen. Når modellen er færdig, skal den slibes og lakeres. Meget af det arbejde, som modelsnedkere før udførte i hånden, kan nu udføres af computerstyrede maskiner.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

modelsnedker med værktøjet
Håndarbejde - Modeller udføres mest som håndarbejde.

Når du arbejder som modelsnedker, laver du modeller og skabeloner i træ og andre materialer. Det kan fx være aluminiumsblandinger og forskellige typer plast.

Nogle modeller skal bruges til at fremstille støbeforme. Støbeformene bruger man til at lave fx maskindele, lamper, værktøj og andre ting i metal eller plastik. Når modellen er færdig, tager en støberietekniker over og laver selve støbeformene.

Andre typer af modeller kan være modeller til brug for forsøg i vindtunneler og slæbetanke. I vindtunnelerne er der typisk tale om modeller af broer, bygninger, boreplatforme, skibe mv. I slæbetanke anvendes træ, plast, skum og stålmodeller af strukturer, platforme, pramme og skibe.

Der kan også være tale om såkaldte skuemodeller til brug for arkitekter og designere. Eller man kan fremstille modeller til vakuumformning for plastindustrien.

Arbejdet udføres efter CAD/CAM tegninger eller 3D-modeller, som bliver leveret af virksomhedens egen tegnestue eller af kunderne. Modelsnedkeren laver et modeloprids efter disse tegninger. Det danner grundlag for den model, der skal bygges.

Modelsnedkeren kan desuden lave arbejdstegninger eller skitser, vælge relevante plastmaterialer og hærdemidler samt blande og støbe disse.

Modelsnedkere kan i sjældnere tilfælde lave dekorationer til brug på teatre, i filmstudier eller tv-studier.

Uddannelse

Tidligere fandtes en erhvervsuddannelse til modelsnedker. Arbejdet udføres nu til dags af enten en bygnings- eller møbelsnedker, en plastmager eller støberitekniker.

Specialværkstederne nedlægges efterhånden. Modelarbejde udføres primært i Træindustri samt i Plast og gummiindustri.

Arbejdsplads

Modelsnedkere arbejder på mindre værksteder hos selvstændige mestre, på større værksteder samt på fabrikker som fx maskinfabrikker, plastfabrikker og https://www.ug.dk/job/brancher/industri/metalvareindustri.

Se mere om brancherne Træindustri samt Plast- og gummiindustri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Modelsnedker29.236 kr.--
Modelsnedkermester29.144 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Hvis man gerne vil være modelsnedker, skal man være opmærksom på, at det er et meget lille fag. Den oprindelige uddannelse er i dag nedlagt. (Se mere om uddannelse i afsnittet Om jobbet).

Mere uddannelse

Modelsnedkere kan få efteruddannelse gennem AMU-uddannelser inden for plastområdet, fx Fremstilling af produkter i plast samt inden for området støberiteknik.

Med en uddannelse som modelsnedker kan du også tage en Erhvervsakademiuddannelse.

Få mere at vide

Fagligt Fællesforbund 3F
www.3f.dk

Industriens uddannelser
www.iu.dk

Arbejdsgiverne - Industri & Håndværk
www.arbejdsgiverne.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.