Glasmager
Job

Glasmager

Glasmagere arbejder med fremstilling af fx vaser, skåle og finere drikkeglas.

Fakta

Arbejdssteder:
Ardagh Glass Holmegaard, Glasværksteder
Stillingsbetegnelser:
Glasarbejder, Glasmager, Glassliber, Glasværksarbejder, Glasdesigner

De blæser det smeltede glas op med en lang pibe, og så former de det. Glasværksarbejdere arbejder med at fremstille flasker og emballageglas. Råstofferne bliver smeltet i en stor ovn, og en maskine forarbejder glasmassen til flasker og glas.

Glasdesignere arbejder som selvstændige med formgivning af glas som brugskunst.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af glasmager
Håndarbejde - Når glasset er færdigformet, klippes det fri af pusterøret.

Glasmagere fremstiller kunst- og brugsglas som vaser, skåle og finere drikkeglas, mens glasværksarbejdere masseproducerer flasker og andre emballageglas.

Man laver et glas ved at blæse det op med munden, og derfor hedder glasmagere også glasblæsere. Glas er lavet af sand, soda og kalk tilsat forskellige kemikalier. Råmaterialerne bliver blandet og smeltet i et smeltekar, som også hedder en digel, i ovnen, og derefter kan man forme det.

Råstoffer til glassene bliver smeltet i en ovn, hvor selve ovnens sider danner et bassin for glasmassen.

Det smeltede glas tages ud af diglen ved hjælp af en pibe, som er et langt stålrør. Den glødende, bløde glasklump valses på en støbejernsplade, så den får en længde, der svarer til fx et vinglas, der skal fremstilles. Glasmageren former glasset ved dels at blæse i piben og svinge den, dels ved under stadig omdrejning og blæsning at holde det i en rund form af støbejern eller træ.

For at lave stilken, henter glasmageren en ny klump glødende glas, som skal trykkes fast på glassets bund. Og foden bliver lavet af endnu en glødende klump, som bliver trykket fast på stilken.

På det kolde glas ridser man en fure øverst, hvor piben har siddet, og sprænger det af med en stikflamme. Kanten skal slibes og smeltes, så den bliver rund og glat.

Glassene kan til slut dekoreres med slibninger i forskelligt mønstre. Det bliver lavet af en glassliber. Somme tider tegner de selv mønstrene, og andre gange arbejder de efter glasdesignerens tegninger.

Glassliberen trykker glasset mod en lodret slibesten, der skærer sig ind i glasset, og der opstår et ru mønster, som eventuelt poleres blankt på roterende korkhjul med pimpsten.

Der findes rundt omkring i landet små glasværksteder, også kaldet glashytter, hvor glasmagere eller glasdesignere fremstiller kunstglas i enkelte eksemplarer eller mindre serier.

Produktionen af massefremstillede glasprodukter foregår i et lukket maskinanlæg, en såkaldt I.S.-maskine. Det er en fuldautomatisk maskine, som blæser eller presser den flydende glasmasse ned i metalforme.

Over maskinen er der bygget en kanal, en såkaldt feeder, som forsyner maskinen med glasmassen fra ovnen. Efter formningen sker afkølingen i særlige køleovne.

En glasværksarbejder har ansvaret for en enkelt funktion i processen og har titel efter sin arbejdsfunktion

Ovnpassere vejer og blander råstofferne, betjener smelteovnen og kontrollerer ovntemperatur, ovntryk og glasniveau samt regulerer tilførslen af glasmasse til den videre forarbejdning.

Maskinpassere betjener og passer maskinerne og er med til at vedligeholde og reparere dem. Sorterere betjener og overvåger de automatiske sorter- og pakkelinjer, og proceskontrollører kontrollerer det færdige produkt.

Der er også ansat smede, elektrikere og automatikteknikere til at reparere og vedligeholde maskinerne osv.

Arbejdet i produktionshallen er hovedsageligt skifteholdsarbejde, det vil sige, at du skiftevis arbejder om dagen, aftenen og natten. Støjniveauet kan være højt, og man bruger høreværn. Det kan også lugte grimt, og der kan være temmelig varmt.

Som glasværksarbejder bliver du oplært i virksomheden.

En glasdesigner, der arbejder med kunsthåndværk, hvadenten det er enkeltstående skulpturer eller mindre serier af fx et bestemt drikkeglas, blæser selv sine ting. Designeren kan arbejde med klart eller farvet glas eller selv lægge farver ind i forskellige mønstre undervejs i processen. Det er en meget koncentreret proces, og ofte må man starte forfra flere gange.

Når designeren i virksomhedens værksted har arbejdet sig frem til det endelige produkt, laver han eller hun en model, som massefremstillingen kan udføres efter.

Designeren følger normalt hele fremstillingsprocessen på glasværket. Selve arbejdet med at fremstille glassene bliver udført af glasmagere og glasværksarbejdere.

Arbejdsplads

Glasværksarbejdere i emballageglasindustrien arbejder kun et sted i Danmark, og det er Ardagh Glass Holmegaard.

Glasmagere arbejder mest på mindre glasværksteder med fremstilling af flasker og andre beholdere af glas eller krystal samt fremstilling af drikkeglas og andre husholdningsartikler af glas eller krystal. Se mere om branchen Glasindustri og keramisk industri.

Glasdesignere og glaskunstnere arbejde som regel fra eget værksted med unika-ting. Serieproduktion laves på glasværker.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Glasarbejder30.485 kr.--
Glasdesigner32.515 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Mulighederne for at få job som glasværksarbejder afhænger af travlheden på glasværket.

En del glasmagere har egen virksomhed, men det kræver stor dygtighed at få virksomheden til at svare sig. Se også artiklen Etablering af egen virksomhed.

Mange glasdesignere arbejder som selvstændige med eget værksted. Nogle har sluttet sig sammen om et fælles værksted. En del af værkstederne har også en butik, hvor glasvarerne bliver solgt.

Mere uddannelse

Efter ansættelsen som glasværksarbejder skal man følge et internt oplærings- og træningsprogram. Der er oprettet et for hver stillingsbetegnelse i produktionen. Programmet består af såvel sidemandsoplæring som kurser på virksomheden.

Der er ikke tilrettelagt efteruddannelse specielt for glasmagere. Man kan eventuelt dygtiggøre sig ved at tage ophold på værksteder, de såkaldte glashytter, i udlandet, fx i Sverige og Finland.

Der er mulighed for at tage et sammenhængende uddannelsesforløb på Riksglasskolan i Orrefors i Sverige.

Få mere at vide

3F - Fagligt Fælles Forbund (3F)
www.3f.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Ardagh Glass Holmegaard A/S
tlf. 55 54 62 00

Danske Kunsthåndværkere og Designere
www.dkod.dk

Design Danmark
www.designdenmark.dk

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.