Foto af Modelsyer
Job

Modelsyer

Som modelsyer laver du mønstre, klipper stoffet og syr ud fra designerens skitser.

Fakta

Arbejdssteder:
Konfektions- og trikotagefabrikker
Stillingsbetegnelser:
Modelsyer, designassistent

Du har derfor et tæt samarbejde med designeren. Syarbejdet foregår ved store industrisymaskiner. Din arbejdsplads er små eller store tekstilvirksomheder.

Arbejdet som modelsyer eller designassistent kræver håndværksmæssige evner og sans for form og farver.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af modelsyer
De sidste detaljer - Modelsyerne diskuterer en arbejdsskitse med systuechefen.

Modelsyere arbejder som bindeled mellem modelafdelingen og den produktionstekniske afdeling. De har et tæt samarbejde med designerne, når prøvemodellerne til nye kollektioner skal sys.

Som modelsyer syr du ud fra designerens skitser. Du laver mønstre og tilskærer stoffet, enten manuelt eller ved brug af it.

Du kan også fungere som assistent for designeren, hvor dit arbejde består i at omsætte designerens skitser til produkter. Du arbejder - med andre ord - tæt sammen med designeren.

Den enkelte kollektion bliver syet efter en arbejdsskitse, et såkaldt layout, der viser de forskellige syoperationer og den rækkefølge, de skal udføres i.

Det er modelsyeren, der laver layoutet og kan betjene alle de avancerede industrisymaskiner. Selve arbejdet med at sy ved de store specialmaskiner bliver udført af beklædningsoperatører.

Arbejdsplads

Arbejdet foregår i beklædningsindustrien, dels på modessystuer og dels i produktionen. Se mere om Beklædningsindustri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Modelsyer30.913 kr.--
Designassistent---

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Med sit kendskab til produktet kan modelsyeren være leder af en afdeling og være den, der giver instruktioner om arbejdets udførelse.

Produktionsformen i beklædningsbranchen har i de senere år ændret sig. Der arbejdes med hurtige kollektionsskift og mindre serier, der er tilpasset markedet. Prøvemodellerne bliver normalt stadig udført her i landet, men en stor del af virksomhederne har henlagt selve produktionen til udlandet, hvor lønningerne er lavere.

Få mere at vide

Dansk Mode & Textil
www.dmogt.dk

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Mulige uddannelser

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.