Foto af Sejlmager
Job

Sejlmager

En sejlmagers arbejde går ud på at fremstille og reparere sejl, presenninger, rigninger og arbejdsstropper.

Fakta

Arbejdssteder:
Sejlmagerier og virksomheder, Der fremstiller sports- og campingrekvisitter
Stillingsbetegnelser:
Sejlmager

Sejlmageren tager mål, skærer materialet til og syr og monterer sejl eller presenninger. De arbejder både med naturmaterialer som sejl- og presenningdug og med kunstfibre som nylon, orlon og dacron. Det meste sejlmagerarbejde udføres på bestilling og som regel kun i enkelte eksemplarer.

Som sejlmager udfører man også riggerarbejde med knob, stik, splejsning og takling til sammenføjning og montering af tovværk og wirer.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af sejlmager
Store størrelser - Måltagningen foregår ofte i fuld skala på gulvet.

En sejlmager fremstiller og reparerer sejl, presenninger, cirkustelte, markiser, solsejl m.m. Sejlmageren tager mål og skærer til, syr og monterer.

Du tilskærer sejlene efter skabeloner eller efter tegninger, hvor de enkelte mål er angivet. Arbejdet foregår i lokaler med store bord- og gulvflader (kaldet sejllofter). Du tegner som regel direkte på sejldugen. De tilskårne felter sys sammen til større flader. Syningen bliver udført på kraftige industrisymaskiner. Syning i hånden forekommer især i forbindelse med forstærkninger af huller og kanter.

Sejlmagere, der har specialiseret sig i at fremstille sejl til lyst- og kapsejlads, arbejder ofte sammen med dygtige sejlsportsfolk. Sejl til kapsejlads skal beregnes med millimeters nøjagtighed. I flere sejlmagerier foregår produktionen ved hjælp af et cad/cam-anlæg (computerstyrede anlæg). Sejlmageren deltager ofte i monteringen af nye sejl og er med til at afprøve dem på havet.

Til sejlmagerens traditionelle arbejdsområde hører faconsyede presenninger til bl.a. overdækning af redningsbåde, spil og opretstående gods om bord på skibe. De fremstiller også cockpit-telte og cockpit-kalecher, der bygges op omkring et rørskelet på båden.

I nogle sejlmagerier påtager man sig også andre arbejdsopgaver, fx solsejl og markiser til butikker og boliger og cirkustelte og presenninger til lastvogne.

Sejlmagerfaget er et meget gammelt erhverv, men i dag bruges sejl overvejende inden for sejlsporten. Der bliver dog stadig fremstillet støttesejl til fiskekuttere, veteransejl til gamle træskibe og sejl til de få større skibe, som stadig fører sejl.

I sejlmagerier, som har specialiseret sig i sejl, har man særlig travlt om foråret, når tingene skal fornys eller repareres. Fremstilles der også andre ting, har man som regel konstant beskæftigelse hele året.

Arbejdsplads

Sejlmagere arbejder fortrinsvis i sejlmagerier, men der er også mulighed for ansættelse i virksomheder, der fremstiller sports- og campingrekvisitter, samt på fabrikker, der fremstiller presenninger, telte o.l.

Sejlmagerier, der fremstiller sejl til sejlsport, er ofte mindre virksomheder, og meget af produktionen går til eksport. Sejlmagerierne ligger geografisk spredt over hele landet, ofte i eller i nærheden af en havneby. Virksomhederne hører under Tekstilindustri.

Sejlmagere kan også være beskæftiget med reparation af sejl og produkter af sejldug og lignende tekstiler, fx markiser. Se mere om Reparation af maskiner og udstyr.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Sejlmager30.913 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er for tiden gode jobmuligheder for sejlmagere.

Danske sejlmagere har desuden muligheder for at arbejde i udlandet.

Mere uddannelse

Der findes AMU-kurser, der bl.a. retter sig mod sejlmagere, inden for området De maritime håndværksfag.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.