Foto af Skomager
Job

Skomager

Almindeligt fodtøj bliver fremstillet på fabrik, så som skomager kommer du mest til at lave reparationer og yde service.

Fakta

Arbejdssteder:
Skomagerbutikker
Stillingsbetegnelser:
Serviceskomager, Skomager

Som serviceskomager er dine opgaver at reparere og tilrette al slags fodtøj til normale fødder og fremstille forskellige dele til sko, fx hæle og såler. Du er også uddannet til i begrænset omfang at tilrette sko og fremstille fodindlæg til kunder, der har problemer med fødderne.

Serviceskomagere skal være gode til at betjene kunder. Arbejdet kræver håndelag og sans for præcisionsarbejde. Skomagere arbejder ofte med hårde og kraftige materialer.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af skomager
Serviceskomager - Ofte kan serviceskomageren både reparere sko og kopiere nøgler.

Dit arbejde består især i at reparere såler og hæle, reparere overlæder og eventuelt påsy ny rand. Du fjerner de gamle såler, retter skæve hæle op, og du sætter nye såler på med lim eller søm.

På randsyede sko laver du en ridse langs sålens kant, hvori syningen kan ligge, og du syr som regel skoen på maskine. Overlæderet gennemgås, og småhuller eller lignende limes sammen eller sys. Til sidst foretager du en såkaldt fræsning, og du sliber, farver og pudser såle og hælekanter.

En stor del af arbejdet foregår stående og bliver udført ved hjælp af slibe-, fræse- og pudsemaskiner. De fleste serviceskomagere påtager sig også at udføre reparationer af skind- og lædervarer og supplerer deres virksomhed med salg af artikler til skopleje m.v. Som regel har de også en nøgleservice med kopiering af nøgler.

Der findes ikke længere en uddannelse til skomager.

Arbejdsplads

Serviceskomagere arbejder på værksteder for skoreparation. Mange værksteder er indrettet i butikker i tilknytning til store indkøbscentre eller på stærkt befærdede strøg. Se mere om branchen Reparation af husholdningsudstyr.

Et fåtal af skomagere er ansat på skotøjsfabrikker med fremstilling af fodtøj, se mere om Læder og fodtøjsindustri. Nogle få ortopædiske skomagere fremstiller fodtøj til handicappede, se mere om branchen Fremstilling af medicinske instrumenter.

 

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Skomager---

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Serviceskomagere kan etablere deres egen selvstændige virksomhed. Man kan evt. uddanne sig i virksomhedsledelse ved at tage en uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder, mesteruddannelsen.

Der er begrænsede muligheder for at finde ansættelse.

Mere uddannelse

Kontakt Danmarks Skomagerlaug, som kan arrangere kurser efter behov og interesse.

Få mere at vide

Danmarks Skomagerlaug

3F - Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.