Foto af Psykoterapeut
Job

Psykoterapeut

En psykoterapeut hjælper mennesker igennem kriser og følelsesmæssige problemer. Psykoterapeuten kan også hjælpe sine klienter igennem angst og fobier eller problemer med familie, parforhold og sex.

Fakta

Arbejdssteder:
Privat praksis, Hospitaler, Behandlingsinstitutioner
Stillingsbetegnelser:
Psykoterapeut, Hypnoterapeut, Gestaltterapeut, Sexterapeut, Parforholdsrådgiver, Kropsterapeut, Psykoanalytiker, Familieterapeut, Sexolog

En psykoterapeut bruger psykoterapi som behandlingsmetode. Psykoterapi er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode. Terapeuten yder hjælp til at klienten kan komme igennem krisen eller opnå den ønskede løsning på problemet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

psykoterapeut
Terapi - Mange søger terapeut på grund af problemer i parforholdet.

En psykoterapeut er en professionel behandler, der bruger psykoterapi som behandlingsmetode. Det kan være en læge med specialistuddannelse i psykiatri, en psykolog, en socialrådgiver eller andre, der har efteruddannet sig som psykoterapeut.

En psykoanalytiker er en psykoterapeut, der udøver en bestemt form for psykoterapi, nemlig psykoanalyse. Psykoanalytikere kan lige som andre psykoterapeuter have forskellige grunduddannelser og en efteruddannelse som psykoterapeut.

Psykoterapi består af regelmæssige samtaler hos en uddannet psykoterapeut. Et behandlingsforløb kan vare fra nogle uger op til flere år. Psykoterapi foregår i et samarbejde mellem klienten og terapeuten.

Rammerne for terapien aftales normalt på forhånd. Målet med terapien, tidsperspektiv, mødested og pris er fastlagt fra starten, men kan om nødvendigt justeres efter fælles aftale.

Psykoterapeuter kan tage klienter i individuel terapi, parterapi, gruppeterapi, eller i familieterapi, hvor større eller mindre dele af familien deltager.

Terapeuten arbejder med klienternes problemer, fx i forbindelse med skilsmisse, en traumatisk krisesituation eller ved dødsfald. Andre klienter føler, at de er gået i stå, at livet glider forbi, eller måske lider de af angst, psykosomatiske symptomer, problemer med seksualitet, selvværd, angst eller andet.

Terapeuten yder hjælp til at komme igennem krisen eller til at opnå den ønskede løsning på problemet.

Psykoterapi er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode. Der findes forskellige psykoterapeutiske retninger.

Til brug i terapien er udviklet flere metoder eller værktøjer inden for de forskellige psykoterapeutiske retninger. Metoderne er fx kropsterapi, oplevelsesorienteret terapi, jungiansk analyse, familieterapi af forskellige retninger, drømmeanalyse, gestaltterapi, tegneterapi, hypnoterapi, åndedrætsterapi, fobitræning, samlivsterapi (sexterapi), musikterapi, transaktionsanalyse m.v. Mange psykoterapeuter har kendskab til og benytter flere retninger og metoder.

Psykoterapi er et fag, der stiller store krav til terapeutens etiske holdninger og menneskelige værdigrundlag. I Danmark er der endnu ingen offentligt regulering af psykoterapeuter.

Arbejdsplads

De fleste psykoterapeuter er privatpraktiserende og arbejder i egen klinik. Det er almindeligt for psykoterapeuter både at arbejde på fuld tid og på deltid. 

Nogle psykoterapeuter er ansat inden for det offentlige sundheds- eller behandlingssystem. De arbejder med psykoterapi som en del af behandlingsforløbet. Det kan fx være praktiserende speciallæger i psykiatri eller psykologer.

På nogle sygehuse er der afdelinger, der tilbyder psykoterapi som led i behandlingen. Inden for det sociale system benyttes psykoterapi især i behandlingen af børn og unge.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Gestaltterapeut37.402 kr.33.727 kr.-
Psykoterapeut34.560 kr.37.633 kr.35.884 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

I Danmark findes der ingen offentlige uddannelser til psykoterapeut, men en lang række forskellige private uddannelser.

Titlen som ”psykoterapeut” er ikke beskyttet. Derfor kan der være meget stor forskel på de forskellige uddannelsers indhold, omfang, varighed og pris.

Generelt gælder, at det er en god ide at rådføre sig med en, der har kendskab til faget, inden man vælger skole. Du kan eventuelt besøge en eller flere skoler, inden du beslutter dig.

Du kan læse mere hos de to foreninger "Dansk Psykoterapeutforening" og "Foreningen af Danske Psykoterapeuter". 

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.