Foto af Ortopædiskomager
Job

Ortopædiskomager

En ortopædiskomager syr fodtøj til mennesker, som ikke kan bruge fabriksfremstillede sko og støvler.

Fakta

Arbejdssteder:
Ortopædiske håndskomagerier, Skotøjsfabrikker
Stillingsbetegnelser:
Ortopædiskomager, Nådler

Det kan skyldes et handicap eller mindre skavanker. Når man laver ortopædisk fodtøj, undersøger man kundens fødder og tager stilling til, hvordan fodlidelsen bedst kan afhjælpes. I nogle tilfælde er det tilstrækkeligt at tilrette en fabriksfremstillet sko ved hjælp af et indlæg eller ved at indbygge en forhøjning. I andre tilfælde er der tale om en lidelse, som kræver ortopædisk fodtøj.

En ortopædiskomager skal have formsans, håndelag og sans for præcisionsarbejde. Desuden må man have forståelse for mennesker med handicap.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af ortopædiskomager
Ortopædi - et af de få steder, sko stadig laves i hånden i Danmark.

Som ortopædiskomager lever du af at fremstille specialsyet fodtøj, fortrinsvis ortopædisk fodtøj. Skomageri er et af de ældste håndværk, men i dag er håndsyet fodtøj meget dyrt, og det bliver hovedsageligt fremstillet til folk, som ikke kan bruge fabriksfremstillede sko.

Til ortopædisk fodtøj skal du tage mål og evt. lave en gipsafstøbning af foden. Så former du en læst af træ eller kunststof. Læsten er den form, som skoen skal bygges op over. Hver kunde har sin egen læst. Du afprøver og tilpasser fodtøjet på kunden flere gange, inden det er færdigt.

I et ortopædisk håndskomageri er arbejdsgangen som regel den, at skomagermesteren har kontakten med kunden. Efter mesterens anvisninger syr nådleren overlæderet, og skomagersvenden bygger fodtøjet op.

Nådlere arbejder på skotøjsfabrikker og ortopædiske håndskomagerier samt i virksomheder, der fungerer som underleverandører til skomagermestre. Nådleren arbejder med at sy specialfodtøj.

Der findes ikke længere en uddannelse til ortopædiskomager. For at lære faget må du finde en ortopædiskomager, hvor oplæring kan finde sted.

Arbejdsplads

Ortopædiskomagere arbejder på ortopædiske håndskomagerier eller i skotøjsindustrien. Faglærte skomagere i skotøjsindustrien er fortrinsvis beskæftiget med modelarbejde, for de fleste større skofabrikker har flyttet produktionen til udlandet.

Enkelte arbejder med detailsalg af de ortopædiske artikler.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Ortopædisk skomager, Håndskomager---

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Man kan uddanne sig i virksomhedsledelse ved at tage uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder, mesteruddannelsen.

Mere uddannelse

Kontakt Foreningen af Ortopædiske Håndskomagermestre, som kan arrangere kurser efter behov og interesse.

Få mere at vide

Danmarks Skomagerlaug

3F - Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.