Foto af Øreproptekniker
Job

Øreproptekniker

Øreproptekniker kaldes også ototeknikere. De laver høreapparater til hørehæmmede.

Fakta

Arbejdssteder:
Hospitaler, Private høreklinikker
Stillingsbetegnelser:
Ototekniker, øreproptekniker

Høreapparaterne skal tilpasses, så lydbilledet bliver så behageligt som muligt for patienten. De fleste ørepropteknikere er uddannede tandteknikere, og enkelte er guldsmede. Som øreproptekniker skal du have sans for teknik, være fingernem og kunne arbejde med stor præcision.

Ofte er evnen til nytænkning lige så vigtig som den håndværksmæssige kunnen. Man skal have en god evne til at yde service og være interesseret i at have kontakt med patienterne. De fleste ørepropteknikere er uddannede laboratorietandteknikere, men på enkelte arbejdspladser foretrækker de guldsmede.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af øreprop
Man bruger et materiale, der især består af akryl og silikone, men der anvendes også guld og sølv.

Som øreproptekniker fremstiller og reparerer du ørepropper til hørehæmmede og tilpasser høreapparater.

Først bliver den enkelte patient undersøgt af en læge, og høreevnen bliver undersøgt på en audiologisk afdeling på et sygehus. En audiologiassistent eller en audiolog foretager en lydprøve, hvor høreevnen bliver aftegnet på en kurve.

Ørepropteknikeren fremstiller derpå individuelt tilpassede ørepropper. Først tager du et aftryk af patientens øre. Så laver du den øreprop, som skal fastholde høreapparatet på øret og føre lyden ind i bunden af øregangen.

Aftrykkene bliver taget i silikone, som du sprøjter ind i patientens øre og derefter støber til ørepropper.

Ørepropteknikeren skal tage hensyn til patientens høreevne og høreapparatets type. Du måler bl.a. øregangens resonans for at vurdere øreproppens og høreapparatets forstærkning i øregangen.

Formålet er at finde frem til et lydbillede, som er behageligt for brugeren, og som svarer til brugerens individuelle behov. Det vigtigste er at forstærke talestemmer. I forbindelse med tilpasningen afprøver man alternative apparattyper for at finde den bedst mulige forstærkning.

Arbejdsplads

De fleste ørepropteknikere er ansat på sygehusenes audiologiske afdelinger, dvs. øreafdelinger og høreklinikker.

Andre ørepropteknikere er ansat på private høreklinikker, hvor man ofte arbejder med at behandle de patienter, der har en almindelig, aldersbetinget hørenedsættelse.

Enkelte er ansat i virksomheder, der fremstiller høreapparater og dele hertil.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Ototekniker42.343 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er gode jobmuligheder for uddannede ørepropteknikere.

Mere uddannelse

Kurser tilbydes af private høreapparatfirmaer.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.