Foto af Audiologiassistent
Job

Audiologiassistent

Audiologi handler om, hvordan man undersøger og behandler forskellige former for høreproblemer.

Fakta

Arbejdssteder:
Hos øre-næse-halslæger, Audiologiske afdelinger eller øreafdelinger, På private høreklinikker, Hos høreapparatfabrikanter og i Bedriftssundhedstjenesten
Stillingsbetegnelser:
Audiologiassistent

Det kan fx være høreproblemer hos små børn, høreskader eller total døvhed. Audiologiassistenter arbejder på hospitaler eller hos øre-, næse-, halslæger, hvor de ved hjælp af teknisk udstyr måler høreevnen hos patienterne. De tilpasser også høreapparater til den enkelte patient.

Jobbet kræver, at du kan arbejde selvstændigt og systematisk. Du skal være fleksibel og kunne samarbejde med andre faggrupper, idet du ofte deler opgaver med fx ørelæger, ototeknikere, hørepædagoger, psykologer, sygeplejersker og sekretærer.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af audiologiassistent
Audiologiassistenter udfører høreprøven på patienterne og vurderer måleresultaterne.

Som audiologiassistent undersøger du patienter, der hører dårligt. Du bruger højteknologisk udstyr til undersøgelsen, som kaldes audiometri.

Det er vigtigt at have sans for teknik og menneskelig forståelse for patienter i alle aldre. Arbejdet med mennesker, der hører dårligt, kræver, at du kan tale tydeligt og er let at forstå.

Assistenterne ser på sikkerheden i resultaterne og sammenholder resultaterne med patienternes egen oplevelse af deres hørelse.

Vurderingen af hørenedsættelsens størrelse og art, ørets anatomi og patientens ønsker, giver hørelægen, audiologiassistenten og patienten baggrund for i fællesskab at beslutte, hvilken type høreapparat der vil være mest velegnet. Det kan være et alt-i-øret-apparat, kanalapparat, ørehænger, hørebriller eller lignende.

Nogle audiologiassistenter deltager også i forskningsprojekter.

Der findes flere uddannelser, fx audiologopædi og audiologi, der giver mulighed for at arbejde med høreprøver og tilpasning af høreapparater, og arbejdsopgaverne varierer alt efter uddannelsesbaggrund.

Arbejdsplads

Audiologiassistenter bliver fortrinsvis ansat inden for detailhandel med høreapparater. Næsten lige så mange ansættes på sygehusenes audiologiske afdelinger eller øreafdelinger.

Herudover er der stillinger hos praktiserende øre-næse-hals-læger og på private høreklinikker.

Nogle audiologiassistenter er ansat hos fabrikanter, der fremstiller høreapparater og dele hertil. De kan også være ansat hos forhandlere af  medicinalvarer, sygeplejeartikler, medicinske og ortopædiske artikler.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk
behandlingsudstyr
-30.780 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne for audiologiassistenter er generelt gode, men varierer dog en del, afhængig af hvor i landet man søger arbejde.

Mere uddannelse

Landsudvalget for Audiologiassistenter formidler kurser og efteruddannelse. Du kan finde en oversigt på Landsudvalgets hjemmeside.

Få mere at vide

Landsudvalget for Audiologiassistenter
Teknisk Landsforbund
www.tl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.